ZBOŻA JESIEŃ

Technologie ochrony, nawożenia i biostymulacji zbóż ozimych jesienią.

OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ - RAPORT Z BADAŃ ŚCISŁYCH

Poniżej prezentujemy aktualne wyniki z doświadczeń ścisłych. Przedstawiają one działania różnych preparatów głównie
pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa dla roślin uprawnych.
Podczas badań szczególną uwagę zwraca się na chwasty jednoliścienne, które lokalnie stanowią bardzo duże zagrożenie.

więcej więcej

ZABIEGI FUNGICYDOWE W ZBOŻACH JUŻ JESIENIĄ!

Zwracamy Państwa uwagę na problem chorób grzybowych, które pojawiają się już jesienią. Zmieniający się klimat jednym z wielu czynników wpływających na rozwój patogenów już jesienią. Co jeszcze wpływa na rozwój grzybów? Zbyt wczesne siewy, zbytnie zagęszczenie siewu, niedostateczne przykrycie resztek pożniwnych, niezwalczone chwasty, samosiewy, wreszcie wadliwy płodozmian są przyczynkiem do rozwoju wszelkich chorób grzybowych.

więcej więcej

JESIENNE SZKODNIKI ZBÓŻ

Jesienne szkodniki zbóż stanowią nie lada wyzwanie. 

Proszę się jednak nie martwić mamy rozwiązanie na każdego intruza.

więcej więcej