Dlaczego warto dodawać adiuwanty do zabiegów herbicydowych w zbożach?

Jak wskazuje łaciński źródłosłów (czasownik adiuvare oznacza „pomagać, wspierać”), adiuwanty to substancje pomocnicze znajdujące się w środkach ochrony roślin i/lub dodawane do nich, które poprzez zmianę właściwości fizycznych cieczy podnoszą skuteczność działania preparatów.

Nie można wszystkich adiuwantów zakwalifikować do jednej grupy, ponieważ dosyć istotnie różnią się składem. Inny adiuwant będzie najodpowiedniejszy do np. herbicydów z grupy sulfonylomoczników, a inny do insektycydów. Badając dostępne na rynku substancje o działaniu wspomagającym, jak i konkretne produkty, dużą uwagę skupiamy na ich działaniu. Dobieramy je w taki sposób, aby uzyskać maksymalną skuteczność stosowanych zabiegów ochrony roślin.
Rolą adiuwantów jest nie tylko ułatwienie wnikania substancji czynnej preparatu do wnętrza rośliny. Mogą one również zmieniać właściwości użytkowe formulacji preparatu i cieczy opryskowej. Stąd przyjął się podział na adiuwanty aktywujące i modyfikujące.

RODZAJ PREPARATU

Asystent+

Partner+

Stablix pH

SoilON

CleanSpeed

herbicydy z grupy sulfonylomoczników (stosowane solo)

 

 

 

sulfonylomoczniki z herbicydami z innych grup

 

 

 

 

graminicydy

 

 

 

 

regulatory wzrostu

 

 

 

herbicydy kontaktowe

 

 

 

 

fungicydy

 

 

 

insektycydy

 

 

 

 

mieszaniny środków ochrony roślin wymagające kwaśnego lub lekko kwaśnego pH

 

 

 

 

obniżenie twardości wody

 

 

 

 

herbicydy doglebowe

 

 

 

 

higiena opryskiwacza

 

 

 

 

 


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

Polecane produkty