Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Jaka powinna być prawidłowa ochrona herbicydowa kukurydzy? To najważniejszy zabieg, który wykonujemy na plantacji, dlatego powinniśmy wybrać preparaty zwalczające jak największą liczbę chwastów w możliwie najkrótszym czasie. Dwa ubiegłe sezony pokazały, jak wielkim ograniczeniem mogą być warunki pogodowe, dlatego proponujemy kompleksowe rozwiązania powschodowe, sprawdzone zarówno na plantacjach produkcyjnych, jak i w doświadczeniach ścisłych.

TECHNOLOGIA 1 

// Tanio i skutecznie na Twoim polu

  • Jedno z najczęściej wybieranych w ostatnich sezonach rozwiązań. Dzięki niemu skutecznie zwalczymy najgroźniejsze chwasty spotykane w kukurydzy. W przypadku silnego zachwaszczenia lub niekorzystnych warunków pogodowych zalecamy zastosować wyższe z proponowanych dawek.
  • Rimel 25 SG – nowatorska formulacja granul rozpuszczalnych w wodzie zapewnia pełne pobranie substancji aktywnej. Zniszczy bardzo szeroką paletę chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym chwastnicę i perz właściwy). Wyróżnia się niespotykaną efektywnością zwalczania trudnych chwastów, tj. ostrożnia polnego czy samosiewów rzepaku. Herbicyd pobierany jest przez liście chwastów.
  • CornMax 340 SE – herbicyd zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym, a także uzupełnia spektrum zwalczanych chwastów o psiankę czarną i komosę białą. Działa także na wiele innych chwastów dwuliściennych. Charakteryzuje się działaniem nalistnym oraz częściowo doglebowym.
  • Asystent+ – ten adiuwant to bardzo ważny element skutecznej ochrony przed chwastami. Przyspiesza wnikanie herbicydów oraz przeciwdziała niekorzystnemu działaniu czynników zewnętrznych, np. suszy.

TECHNOLOGIA 2 // Siła sprawdzonych rozwiązań

Jak poradzić sobie z plantacjami, na których występuje duża presja chwastów jednoliściennych? Z pewnością bezpieczniej dla skutecznego zwalczania tych gatunków jest zastosować dwa herbicydy zawierające odmienne substancje czynne. Dlatego proponujemy Państwu Rimel 25 SG oraz Nixon 50 SG wzbogacone o dodatek adiuwanta Asystent+. Wykonując zabieg ochronny powyższymi herbicydami zwalczymy najgroźniejsze, występujące w kukurydzy chwasty tj. chwastnicę czy perz właściwy, ale także wiele pozostałych chwastów prosowatych. Oba preparaty zniszczą także niektóre chwasty dwuliścienne jak ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, maruna bezwonna czy przytulia czepna.

  • CornMax 340 SE to herbicyd o działaniu nalistno-doglebowym, który szczególnie skutecznie radzi sobie z chwastami dwuliściennymi, w tym przede wszystkim komosą białą, psianką czarną czy rdestami.

TECHNOLOGIA 3 // Skuteczne wsparcie na trudnych plantacjach

Na wszystkich plantacjach, na których występują problemy z uciążliwymi, długo i nieregularnie wschodzącymi chwastami, najlepiej sprawdzi się metoda sekwencyjnej ochrony herbicydowej. Zakłada ona dwukrotny wjazd opryskiwaczem. Pierwszy zabieg nalistny wykonujemy wtedy, gdy rośliny chwastów zaczynają regularnie wschodzić, a kukurydza osiągnie minimalną fazę 3. liści właściwych. Po około 2 tygodniach wykonujemy ponowny zabieg. Dawki dostosowane są do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz oczekiwanej skuteczności chwastobójczej. Do każdego zabiegu dodajemy adiuwant Asystent+, który otrzymują Państwo w pakiecie handlowym z herbicydami Nixon 50 SG oraz Rimel 25 SG. Drugi zabieg ma na celu zwalczyć chwasty, które wzeszły po pierwszym zabiegu, a także dobić te rośliny, które nie zostały całkowicie zwalczone.

Rozwiązanie sekwencyjne jest najbardziej efektywną metodą walki z chwastami na polach o silnej presji gatunków określanych jako trudne w zwalczaniu.

JAKIE CHWASTY skutecznie zwalczają nasze herbicydy?

Rimel 25 SG (40 g/ha)
chwastnica i perz
samosiewy rzepaku
ostrożeń polny
bodziszek
Nixon 50 SG (80 g/ha)
chwastnica
maruna
przytulia
CornMax 340 SE (1,0–1,2 l/ha)
komosa

 

inne chwasty dwuliścienne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

 

Polecane produkty