PL

BARISTO 500 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: napropamid - (związek z grupy amidów) - 500 g/l (47,22 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: rzepak ozimy

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#bodziszek drobny #gwiazdnica pospolita #komosa biała #maruna bezwonna #rdestówka powojowata #rumian polny #tasznik pospolity #chaber bławatek #iglica pospolita #tobołki polne 

O PRODUKCIE

Baristo 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY


Środek Baristo 500 SC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach co prowadzi do zahamowania syntezy kutyny i wosku kutykularnego dzięki czemu kiełki lub młode siewki pozbawione są warstwy chroniącej jej przed działaniem warunków zewnętrznych Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

RZEPAK OZIMY

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity, chaber bławatek, iglica pospolita, tobołki polne


a) stosowania środka pojedynczo

  • Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).
  • UWAGA: Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.
  • Maksymalna / zalecana dawna dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha


b) stosowanie środka Baristo 500 SC w mieszaninie zbiornikowej w celu zwiększenia spectrum chwastobójczego

  • Termin stosowania: środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud)
  • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
    Baristo 500 SC - 2,0 l/ha + Boa 360 CS - 0,16 l/ha + Mezotop 500 SC - 1,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również
ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej
mieszanki.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Kapusta głowiasta biała


Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2-3 cm
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kalafior


Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2-3 cm
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Truskawka


Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 - 3,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

BARISTO 500 SC

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

OCHRONA HERBICYDOWA RZEPAKU JESIENIĄ

Kiedy w uprawie rzepaku ozimego zastosować herbicydy, aby ich skuteczność była najwyższa?Wyniki doświadczeń jednoznacznie pokazują, że doglebowy (przedwschodowy) wariant zwalczania chwastów jest najskuteczniejszy, a w perspektywiewegetacji rzepaku przynosi największą ochronę plonu.