PL

DELMETROS 100 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

RODZAJ ŚRODKA: insektycyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, jęczmień jary, rzepak ozimy, ziemniak

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#larwy stonki ziemniaczanej #skrzypionki #pchełka rzepakowa #śmietka kapuściana

 

O PRODUKCIE

INSEKTYCYD w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

 Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna deltametryna zaliczana jest do grupy blokerów kanałów sodowych, IRAC 3A.

 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

 Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima

Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Jęczmień jary

Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45) do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 75).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Ziemniak

Larwy stonki ziemniaczanej

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Rzepak ozimy

Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym.

pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).

Liczba zabiegów: 1

 

słodyszek rzepakowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .

Liczba zabiegów: 1

 

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Kapusta głowiasta

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy początku tworzenia się główki do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49).

Liczba zabiegów: 1

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

DELMETROS 100 SC

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Ochrona przed szkodnikami rzepaku ozimego jesienią

Ostatnie lata to narastający pro­blem występowania szkodników w trakcie jesiennej wegetacji rzepaku ozimego. Wycofanie kilka lat temu zapraw insektycydowych należących do grupy neonikotynoidów sprawiło, że w większym stopniu niż wcześniej mamy do czynienia z żerowaniem szkodników, szczególnie pchełek.