PL

WŁÓKNINA DO OKRYWANIA STOGÓW TOPTEX

O PRODUKCIE

Ochrona dla bel słomy, siana i dla zboża

Bele słomy i siana

 • stabilizacja przeciw promieniowaniu UV (co najmniej trzyletni okres trwałości),
 • wytrzymałość (również przy sillym wietrze),
 • bardzo szybkie obsychanie po intensywnych opadach,
 • stabilność na wietrze,
 • przepuszczalność powietrza i pary,
 • ochrona przed przemakaniem (odprowadzanie wody opadowej).

Zboże

 • ochrona przed zanieczyszczeniem ptasim łajnem i innymi substancjami,
 • wysoka zdolność do oddychania,
 • nie zakłóca dodatkowego napowietrzania,
 • nie dochodzi do skraplania wody,
 • łatwość stosowania.

Producent: TenCate Geosynthetics Austria Gesellschaft m.b.H. (Austria)