ZBOŻA JESIEŃ

Technologie ochrony, nawożenia i biostymulacji zbóż ozimych jesienią.

OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ - RAPORT Z BADAŃ ŚCISŁYCH

Poniżej prezentujemy aktualne wyniki z doświadczeń ścisłych. Przedstawiają one działania różnych preparatów głównie
pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa dla roślin uprawnych.
Podczas badań szczególną uwagę zwraca się na chwasty jednoliścienne, które lokalnie stanowią bardzo duże zagrożenie.

więcej więcej