Biostymulacja w sadach i owocach miękkich

Co zrobić, aby wzmocnić rośliny po przymrozkach? Doświadczenia z podróży do Hiszpanii


Wiosną 2018 roku grupa sadowników oraz pracowników firmy Chemirol miała przyjemność uczestniczyć w wyjeździe do Hiszpanii na zaproszenie firmy Daymsa. Dzięki ich gościnności uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć szereg atrakcji. Najważniejszymi punktami spotkania były odwiedziny w jednostce badawczej zajmującej się m.in. uprawą drzew owocowych (IRTA, El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias). Instytut ten zlokalizowany jest w Mollerussie, w środkowej Katalonii, w prowincji Lleida. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi technologiami uprawy drzew owocowych, stosowanymi w tamtejszym sadzie.

IRTA, El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (Hiszpania, 2018 r).

Auksyny, cytokininy i aminokwasy i ich rola w procesie kwitnienia

Kolejnym ciekawym punktem programu był jeden z sadów spółki FRUTARIA AGRICULTURA. Łączna powierzchnia upraw tej grupy to 12 tys. ha na terenie całej Hiszpanii. Wizytowane gospodarstwo miało powierzchnię 400 ha, specjalizowało się w uprawie gruszy, jabłoni, czereśni, oliwki, moreli i śliwy. Należy podkreślić, że całą powierzchnią sadu zarządza jedna osoba - Jorge, który może się pochwalić już 20-letnim doświadczeniem w tym zakresie. Ze względu na podobne do Polski problemy z siłą roboczą w sadzie wprowadza się możliwie jak najwięcej zabiegów mechanicznych. Przycinanie i zbiór jabłek przemysłowych kombajnem praktykowane jest tam od wielu lat.

Ciekawym akcentem był wykonywany w czasie wizyty oprysk w gruszach odmiany Konferencja będących w pełni kwitnienia. Agronom wyjaśnił zwiedzającym, że aby poprawić ten proces i zapewnić jak najlepsze zawiązywanie owoców stosują od kilkunastu lat preparat znany również w naszym kraju, czyli KELPAK. Wyjaśniono obecnym, jak ważne dla procesu kwitnienia są auksyny zawarte w KELPAKU. Mają one bezpośredni wpływ na rozwój łagiewki pyłkowej, stąd ogromna waga przykładana do tego zabiegu. Do oprysku dodawane były również aminokwasy NATURAMIN WSP, w celu ograniczenia stresu stymulowanego wysoką temperaturą.

IRTA, El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (Hiszpania, 2018 r.)

Kelpak, potencjał hormonów w polskich sadach

Idea zaczerpnięta z Hiszpanii została przeniesiona na grunt Polski, zaraz po powrocie firma Chemirol podjęła pierwsze kroki w celu wdrożenia produktu KELPAK w uprawy sadownicze. Początkowo z racji tego, że biostymulator KELPAK nie miał rejestracji w uprawach pestkowych i ziarnkowych, prowadzono doświadczenia wdrożeniowe w tych uprawach. Rok 2018 był rokiem bardzo urodzajnym, ale po zastosowaniu preparatu KELPAK owoce były znacznie lepszej jakości w porównaniu do kombinacji kontrolnej. Jak nauczyło doświadczenie, postanowiono kontynuować wdrożenie w kolejnym sezonie. W związku z tym, że w sezonie 2019 na terenie całej Polski podczas kwitnienia wystąpiły przymrozki, można było w pełni wykorzystać potencjał hormonów zawartych w KELPAKU. Doświadczenia przeprowadzone były w kilku lokalizacjach na różnych gatunkach między innymi czereśni, wiśni, śliwie oraz na borówce. W każdym z przypadków notowano pozytywny wpływ zastosowania biostymulatora na zawiązywanie owoców oraz ich utrzymanie na roślinie.

W rejonie Białej Rawskiej prowadzone było wdrożenie KELPAKU na śliwie w trzech terminach. W okresie okołokwitnieniowym: początek kwitnienia, pełnia kwitnienia oraz w okresie wykształcania owoców, w dawce 3 l/ha, pozwoliło to na utrzymanie blisko 90% plonu w koronie drzewa, gdzie w kombinacji kontrolnej plonowanie było na bardzo niskim poziomie.

Biostymulacja w uprawie śliwy (Polska, 2019 r.)

Po zastosowaniu KELPAKU zaobserwowano lepszą reakcję na stres wywołany minusowymi temperaturami.

Kolejne wdrożenie przeprowadzono w rejonie Grójca na uprawie czereśni (pierwsza aplikacja: początek kwitnienia, druga aplikacja: koniec kwitnienia, trzecia aplikacja: w okresie wykształcania owoców, w dawce 3 l/ha). W początkowym okresie wykształcania się zawiązków, zarówno kombinacja kontrolna jak i doświadczenie wdrożeniowe wyglądały obiecująco. Kilka dni później w kombinacji kontrolnej większość zawiązków przebarwiło się na czerwono i się obsypało, co doprowadziło do blisko całkowitej utraty plonu. Z kolei kombinacja z użyciem KELPAKU pozwoliła na utrzymanie plonu na optymalnym poziomie.

Kolejne doświadczenie wdrożeniowe było prowadzone w uprawie wiśni w okolicy Opola Lubelskiego. Podczas aplikacji doszło do międzypokoleniowego konfliktu między synem a ojcem. Syn chciał zaaplikować po przymrozku 10 litrów na hektar KELPAKU, natomiast głowa rodziny 5 litrów. Obydwaj Panowie znaleźli złoty środek, aplikując 8 litrów biostymulatora na hektar. Po zastosowaniu tej dawki KELPAKU zaobserwowano lepszą reakcje na stres wywołany minusowymi temperaturami, co w konsekwencji wpłynęło na poprawę zawiązania owoców w stosunku do drzew nietraktowanych.

W Kolejnej lokalizacji,  w okolicy Grójca była wykonana aplikacja na plantacji borówek. W ramach prowadzonego doświadczenia zastosowano KELPAK w dawce 3 l/ha w trzech terminach: początek kwitnienia, pełnia kwitnienia oraz zaraz po zakończeniu kwitnienia. Po aplikacjach stwierdzono lepsze zawiązanie owoców na roślinach traktowanych, a ponadto wigor roślin był zdecydowanie lepszy niż na roślinach kontrolnych. Podczas pierwszego zbioru z roślin opryskiwanych zebrano więcej jagód spełniających wymogi eksportowe w stosunku do roślin nieopryskiwanych Kelpakiem.

Biostymulacja w uprawie śliwy (Polska, 2019 r.)

...zdecydowano o rozszerzeniu rejestracji KELPAKU o dodatkowe gatunki, między innymi uprawy ziarnkowe i pestkowe.

W związku z tym, że w każdym przypadku, niezależnie od gatunku, na którym aplikowano biostymulator KELPAK, odnotowano pozytywny wpływ na poprawę zawiązywania owoców oraz poprawę kondycji samych roślin, zdecydowano o rozszerzeniu rejestracji o dodatkowe gatunki, między innymi uprawy ziarnkowe i pestkowe.

Doświadczenia potwierdziły skuteczność preparatu zarówno w warunkach stresowych 2019 jak i w warunkach normalnych 2018, a preparat w gospodarstwach, które wykonywały wdrożenia, znajdzie się na stałe w stosowanej technologii.

 

 

Polecane produkty