BOR. Kiedy podać bor w rzepaku?

Rzepak jest rośliną wrażliwą na niedobór boru. Niedostatek boru prowadzi do zaburzenia wzrostu i rozwoju korzenia oraz części nadziemnych rzepaku. Brak boru hamuje także kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka i przyczynia się do zahamowania tworzenia się łuszczyn rzepaku i do niskiej zawartości nasion w łuszczynie. To dlatego bardzo istotne jest podawanie boru roślinom rzepaku w formie nawożenia dolistnego. 

Kiedy nawozić dolistnie borem?

Warto zwrócić uwagę iż kiedyś stosowaliśmy nawożenie borem jedynie wiosną. Zazwyczaj był to jeden zabieg. Jednak z uwagi na niską zawartość boru w glebie, duże wykorzystanie tego składnika pokarmowego przez uprawy i duże konsekwencje niedoborów – aktualnie zaleca się podawania roślinom rzepaku boru w dwóch terminach: jesienią i wiosną. Okazuje się bowiem, że ponad 80% gleb w Polsce charakteryzuje się deficytem tego składnika pokarmowego. Większe zapotrzebowanie roślin wiąże się także z genetycznym postępem hodowlanym – większy plon to większe potrzeby pokarmowe uprawy. Na domiar złego bor jest pierwiastkiem bardzo mało ruchliwym i słabo przemieszcza się w uprawie, dlatego warto podawać go kilka razy w sezonie.

Nawożenie borem jesienią

Jesienią podajemy pierwszą dawkę boru w fazie 4-6 liści w ilości 150-200 g boru/ha. Przy długiej i ciepłej jesieni, gdy rzepak osiąga fazę 8. i więcej liści, warto podać jeszcze jedną dawkę boru (150 g boru/ha).

Nawożenie borem wiosną

Wiosną podajemy bor już w czasie ruszenia wegetacji w ilości 150-200 g boru/ha. Kolejną dawkę należy podać w fazie zielonego pąka (150-200 g boru/ha). 

Jakie preparaty z borem polecamy w rzepaku?

Do uzupełnienia niedoborów i do zapobiegania ich wystąpieniom polecamy użycie dwóch wysokiej jakości nawozów dolistnych:

  • Cropvit B - specjalistyczny preparat do nawożenia roślin wrażliwych na niedobór tego pierwiastka. Koncentrat nawozowy boru w formie organicznej zawarty w Cropvit B jest znacznie lepiej przyswajalny i wykorzystywany przez rośliny w porównaniu do tradycyjnych form mineralnych (kwas borowy, boraks).
  • Cropvti BMo - nawóz stosowany do nawożenia rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, ziemniaków, sadów owocowych i innych roślin wymagających wysokiego nawożenia borem. Zawartość molibdenu wspiera korzystne działanie boru - między innymi powoduje jeszcze lepsze wykorzystanie azotu w roślinie, poprawia zawartość białka w uprawach, poprawia żywotność pyłków i zwielokrotnia procesy fotosyntezy.

4 funkcje boru w uprawach rzepaku

  1. Bor aktywuje powstawianie cukrów i ich transport. Jest to szczególnie istotne jesienią. Duże nagromadzenia cukrów w korzeniu jako źródła energii na wiosnę daję szansę na dobry start rzepaku w pierwszych tygodniach pozimowej wegetacji.
  2. Bor reguluje aktywność auksyn. Auksyny to hormony roślinne, które mają bardzo istotny wpływ na transport makro- i mikroskładników w roślinie. Wpływ bezpośrednio na mobilność wapnia w uprawie, a tym samym pośrednio na lepszy transport azotu, siarki oraz fosforu.
  3. Bor stymuluje kwitnienie i zawiązywanie nasion – dlatego wpływa na potencjał produkcyjny pylników (więcej pyłku), na żywotność ziaren pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej – na lepsze zapylenie, wypełnienie łuszczyn oraz ilość łuszczyn wykształconych na roślinie.
  4. Bor wpływa na przyspieszenie metabolizmu azotowy. Zwracamy uwagę, że jest to szczególnie istotne jesienią. Gdy azot w roślinie zostanie „przerobiony”, rośliny zagęszczają soki komórkowe i zyskują lepszą zimotrwałość. Duża ilość wody w roślinie podczas mrozów sprzyja wytrącaniu się w komórkach kryształków lodu, powodujących rozrywanie komórek roślin, uszkodzenia i wymarzanie uprawy. Rzepaki dokarmione jesienią borem są bardziej odporne na niskie temperatury. 

OBJAWY NIEDOBORÓW

Jak podać bor w rzepaku, by przeciwdziałać niedoborom?

Pierwsze objawy niedoboru boru obserwuje się jesienią w korzeniach, kiedy to w miękiszu powstają puste przestrzenie, a same korzenie są krótsze. Wiosną brzegi najstarszych liści przebarwiają się na fioletowo-czerwono i są zawinięte. Deficyt boru objawia się także słabym pyleniem oraz małą liczbą łuszczyn (Fot. D.L. Armstrong (IPNI)).

Kiedy nawozić borem?

Widoczny brak wykształconych łuszczyn rzepaku (Fot. K+S Polska Sp. z o.o.).

Niedobór boru - pęknięta łuszczyna, co zrobić?

Charakterystyczne pęknięcie w dolnej części łodygi rzepaku (Fot. Ekoplon).

Niedobory boru w korzeniu - jak przeciwdziałać?

Puste przestrzenie w korzeniu rzepaku obserwowane w okresie jesiennym (Fot. Ekoplon).

Bor w glebie a wapnowanie

Bor w glebie występuje w postaci utlenionej jako anion BO33-. To właśnie w tej formie pobierają go rośliny. Jeśli odczyn gleby wzrasta i staje się zasadowy – obniża się dostępność boru dla rośliny uprawnej. Z tego wynika, że niestety także dobre dla gleby wapnowanie, w szczególności nadmierne, zabiera uprawie rzepaku rezerwuar tego składnika pokarmowego. Dlatego wapnując glebę trzeba wziąć pod uwagę także to, że zabieg ten zmniejsza dostępność boru w glebie i konieczne będzie odżywianie borem roślin rzepaku w formie dokarmiania dolistnego

Polecane produkty