BYDŁO MIĘSNE i OPASOWE

PRODUKT

PRZEZNACZENIE

KM 16%

Mieszanka paszowa uzupełniająca polecana dla krów mamek karmiących

KM Opas 4%

Mieszanka mineralno-witaminowa dla bydła mięsnego i opasowego typu farmerskiego

MPU Uniwersalna 4%

Mieszanka mineralno-witaminowa dla zwierząt gospodarskich typu gospodarskiego

MPU Opas 20%

Koncentrat do produkcji pasz dla bydła mięsnego i opasów we własnym gospodarstwie