BYDŁO MLECZNE – MPU

PRODUKT

PRZEZNACZENIE

KM 16% *

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych , szczególnie polecana na okres pastwiskowy 16% bo, 7 MJ NEL

KM 18% Super *

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych 18% bo, 6,8 MJ NEL

KM 21 Super *

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wysokomlecznych, szczególnie polecana w początku laktacji i w żywieniu z przewagą kukurydzy,  21% bo, 7 MJ NEL

Korektor Laktacja *

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wysokomlecznych  w okresie okołoporodowym 19% bo, 7 MJ NEL

Mix Mleko *

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wysokomlecznych  do premiowania wysokowydajnych sztuk 32% bo, 6,6 MJ NEL

Baza TMR Classic *

Mieszanka paszowa uzupełniająca do bilansowania wozów paszowych ( dawek TMR) w klasycznym systemie żywienia, 32%bo

Baza TMR Rumen *

Mieszanka paszowa uzupełniająca do bilansowania wozów paszowych ( dawek TMR) w żywieniu z dużym udziałem kiszonki z kukurydzy, 28%bo

Koncentrat 30%

Koncentrat do produkcji pasz dla krów mlecznych we własnym gospodarstwie

* Także w formie bez udziału produktów, które zgodnie z prawem żywienia zwierząt obowiązującym w UE, powinny być oznakowane jako genetycznie modyfikowane.