CHABER BŁAWATEK. Groźne chwasty jesienią w rzepaku.

Chaber bławatek w rzepaku jesienią. Nie ignorujmy tak niebezpiecznego przeciwnika.

Już nawet jedna sztuka na metr kwadratowy może być problemem i uszczuplić nasze zbiory rzepaku ozimego, 5 sztuk to już prawdziwa plaga. Nie dajmy się zwieść małemu zagęszczeniu. Chaber ma silną wole przetrwania i rośnie nawet w bardzo trudnych warunkach, tym bardziej z całej siły konkuruje z roślinami uprawnymi o byt. Walkę z chabrem bławatkiem należy podjąć już jesienią, nie ma co zwlekać do wiosny kiedy to powinniśmy dokonać już tylko oprysku poprawkowego, takiego „dla pewności”.

Aby osiągnąć dobry plon wystarczy skutecznie pozbyć się 4-6 odmian chwastów dominujących w uprawie. Chaber bławatek właśnie do nich należy. Jego występowanie nie tylko zmniejsza plon ale także utrudnia zbiór i dosuszenie

Chaber bławatek
Chaber bławatek- chwast w rzepaku

Nasiona chabrów kiełkują równocześnie z rzepakiem ozimym i rozpoczynają bój o miejsce, światło, pożywienie. Rośliny chabra bławatka z roku na rok stają się silniejsze i sprytniejsze. Uodparniają się na coraz to inne substancje aktywne. W tej chwili widzimy już mniejszą skuteczność preparatów zawierających: chlorosulfuron oraz tribenuron.

Opryski na chabra wykonujemy kiedy roślinki są jeszcze małe i bardziej podatne na działanie substancji zwalczającej. Trudniej się go zwalcza w latach suchych przy wyborze metody doglebowej, przy nalistnej nie ma już takiego problemu szczególnie gdy wybieramy środek zawierający chlopyralid. Znajomość pola, uprawy, żywotności chwastów i danego siedliska pozwala nam podjąć najwłaściwszą decyzje co do wybory preparatu jaki zastosujemy do ochrony naszych upraw przed chwastami.

Do wyboru mamy kilka opcji:

Major 300 SL

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Substancja czynna środka hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Środek zastosować jesienią od fazy 3. liścia do fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 13-14).

Przy preparacie Major 300 SL możemy zastosować dwie opcje.

» Pierwsza to mieszanka Majora 300 SL z Zorro 300 SL.

W tym wypadku maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi: Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL 0,078 l/ha.

» Druga mieszanka z preparatem Major 300 SL ma w składzie:

 Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL 0,078 l/ha + Mezotop 500 SC

 

Baristo 500 SC

Substancja aktywna pozbawia kiełki lub młode siewki chwastów warstwy chroniącej je przed działaniem warunków zewnętrznych. Środek wnika do chwastów i niszczy je skutecznie w krótkim czasie. Oprysk napropamidem najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.

 

STOSOWANIE ŚRODKA POJEDYŃCZO

Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).

UWAGA: Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.

Maksymalna / zalecana dawna dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha

 

STOSOWANIE ŚRODKA BARISTO 500 SC W MIESZANINIE ZBIORNIKOWEJ

Termin stosowania: środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

Baristo 500 SC - 2,0 l/ha + Boa 360 CS - 0,16 l/ha + Mezotop 500 SC - 1,0 l/ha.

 

BOA 360 CS

doglebowy, systemiczny środek chwastobójczy, działający na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7 dni od pojawienia się chwastów.

Środek w zalecanej dawce dla jednorazowego zastosowania: 0,33 l/ha jest selektywny dla rzepaku w okresie do trzech dni po siewie. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się rzepak. Środek stosować na starannie uprawioną glebę do trzech dni po siewie rzepaku.

 

Mezotop 500 SC

Pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub do fazy czwartej pary liści.

Środek stosować powschodowo (jesienią), od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do końca fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 10–14), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 4 liści.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Polecane produkty