Chemirol inwestuje w odnawialne źródła energii.

Inwestycja PUH „Chemirol” sp. z o. o.  w instalacje fotowoltaiczne, które umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii słonecznej, jest elementem strategii rozwoju firmy realizowanej w związku ze zmianami w klimacie i prawodawstwie unijnym. Przedsiębiorstwo wychodzi tym samym naprzeciw sytuacji globalnej i dynamice zachodzącej w obszarze rolnictwa, co wiąże się ze zrównoważonym podejściem do gospodarowania surowcami naturalnymi, emisji zanieczyszczeń i produkcji żywności. W szerszym kontekście społeczno-gospodarczym założenia te zostały określone w ramach postanowień Europejskiego Zielonego Ładu, zbioru regulacji przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących działań prowadzących do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Wspomnianą inwestycję należy rozpatrywać jako element systemowej strategii Chemirolu. Łączna jej wartość to około 3 mln złotych. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2021 r. a zakończyła się w marcu 2022 roku. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, został jeden z wiodących oferentów fotowoltaiki na polskim rynku, który usługi w tym zakresie świadczy od ponad 10 lat. Firma Hymon sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji elektrowni i systemów fotowoltaicznych. Kluczowe elementy instalacji - moduły, falowniki wybrano ze szczególną starannością, tak aby wykorzystać sprzęt najnowszej generacji.

Wymiernym celem nakładów poniesionych przez Chemirol w odnawialne źródła energii, poczynionych w 33 obiektach jest znaczące obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Warto zauważyć, że w odnawialne źródła energii od lat inwestuje także węgierski Chemark, jeden z największych formulatorów środków ochrony roślin w Europie, którego 10% udziałów Chemirol nabył w maju bieżącego roku.

Fotowoltaika jako źródło energii to przyszłość i trudno pozostawać obojętnym na nowe możliwości rozwoju, jakie wiążą się z inwestycją w tę technologię. Chemirol ma ambicje, aby czynnie uczestniczyć w zmianach, które zachodzą w nowoczesnym rolnictwie i szerzej w życiu społecznym. Jesteśmy świadkami dużej dynamiki, jeśli chodzi o podejście do klimatu i środowiska naturalnego, i nie możemy sobie pozwolić na to, aby być biernymi obserwatorami tego rozdania. Dlatego podejmujemy decyzje, które będą nas prowadzić do nowych możliwości rozwoju, a nasi partnerzy biznesowi będą dzięki temu mieli szansę stać się beneficjentami globalnych zmian na rynku rolnym. Aby zachować pozycję lidera w rolnictwie w kraju, musimy pozostawać otwarci na nowe technologie, ich nowe jakości i korzyści wynikające z ich użytkowania. – powiedział Patryk Podołowski, wiceprezes PUH „Chemirol” sp. z o.o.

Inwestycja w fotowoltaikę jest elementem systemowej strategii Chemirolu, która zakłada dalsze aktywności w obszarach badań, rozwoju i innowacji. Z uwagi na to Chemirol umacnia współpracę z najważniejszymi jednostkami naukowo-badawczymi i inwestuje w rozwój i transfer wiedzy. W dobie dynamiki zmian związanych ze zrównoważonym podejściem do produkcji rolnej inwestycje w te obszary, pozwalające na wyznaczanie nowych kierunków w zakresie ochrony i pielęgnacji roślin uprawnych, zyskują rosnące i decydujące znaczenie dla rozwoju rolnictwa.