Choroby grzybowe w burakach

Poznaj choroby buraka

 

Chwościk buraka

Sprawca: stadium płciowe – Mycosphaerella sp.stadium konidialne – Cercospoa beticola
Najgroźniejsza choroba grzybowa w burakach cukrowych, która może powodować nawet do 80% strat plonów. Pierwsze objawy mogą pojawiać
się już na początku lipca. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza oraz temperatura powyżej 15°C. Na początku widoczne są okrągłe plamki,
o początkowo białym, później jasnoszarym środku oraz ciemniejszej, brunatnej lub czerwonawej obwódce. Wraz z rozwojem choroby ilość
plam rośnie, a z ich połączenia i powstałej nekrozy następuje brunatnienie, a następnie zasychanie i odpadanie liści. Buraki, broniąc się przed
stratami produkują kolejne liście, które powodują wydłużenie głowy. Jest to efekt niekorzystny, ponieważ wydłużone głowy korzeni buraka
są odrzucane podczas zbioru. Jedną z lepszych substancji o działaniu zapobiegawczym, leczniczym i wyniszczającym jest difenokonazol, obecny
m.in. w fungicydzie Porter 250 EC.

 

Fot. P. Talbierz Fot. Dział R&D Chemirol

Rdza buraka


Sprawca: Uromyces betae
Choroba ta ma mniejsze znaczenie w uprawie buraka cukrowego, jednak np. w sezonie 2017 występowała w dość znacznym nasileniu w centralnej
i zachodniej Polsce. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj pod koniec lata w postaci nieregularnie rozrzuconych po blaszce liściowej drobnych
poduszeczek o barwie brunatno-pomarańczowej, z czasem ciemniejącej. Rdza buraka ogranicza powierzchnię asymilacyjną liści, prowadząc tym
samym do szybszego usychania liści. Może również zakłócać gospodarkę wodną liści. Wysoką skutecznością wykazują się substancje czynne
z grupy triazoli, które charakteryzują się działaniem zapobiegawczym, leczniczym oraz wyniszczającym.

 

Fot. Dział R&D Chemirol Fot. Dział R&D Chemirol

Mączniak prawdziwy buraka


Sprawca: Erysiphe betae
Choroba ta ma większe znaczenie w płodozmianach ze zbyt często uprawą buraka. Grzyb pasożytuje tylko na tkankach żywych, a jego szkodliwość
wynika ze zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej liści. Pierwsze objawy występują najczęściej w drugiej połowie wegetacji, na starszych
liściach pojawiają się białe skupiska grzybni. Początkowo są one okrągłe, z czasem mogą objąć nawet całą blaszkę liściową. Przy silnym porażeniu
liście żółkną, więdną i zamierają. Wśród metod zwalczania i zapobiegania występowania choroby wyróżnia się przerwę w uprawie buraków na
tym samym polu zabieg fungicydami zawierającymi w składzie triazole oraz morfoliny.

 

Fot. Prof. Jacek Piszczek (IOR-PIB Poznań, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu)

Alternarioza buraka


Sprawca: stadium płciowe – Lewia spp.
stadium konidialne – Alternaria alternata
Choroba o mniejszym znaczeniu gospodarczym w naszym kraju. Rozwija się w tkankach martwych lub zniszczonych wytwarzanymi przez pasożyty
toksynami. Z tego powodu występuję najczęściej pod koniec wegetacji lub na roślinach uszkodzonych w wyniku suszy, gradu lub występowania
szkodników. Objawy to ciemne plamy o nieregularnym kształcie. Plamy powiększają się, zajmując obszar między nerwami. Obecnie brak skutecznych
fungicydów do zwalczania tej choroby.

Fot. Prof. Jacek Piszczek (IOR-PIB Poznań, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu)

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Polecane produkty