CIELĘTA

PRODUKT

PRZEZNACZENIE

Mleko „0”

Preparat mlekozastępczy do odchowu cieląt hodowlanych od 3 dnia, szczególnie polecany na stacje żywienia

MLEKO „1”

Preparat mlekozastępczy do odchowu cieląt hodowlanych od 5 dnia, idealny  na stacje żywienia

MLEKO „2”

Preparat mlekozastępczy do odchowu cieląt hodowlanych od 21 dnia

MLEKO LEN

Preparat mlekozastępczy do odchowu cieląt od 5 dnia

Prestarter MuuuSli

Mieszanka pełnoporcjowa dla cieląt hodowlanych od 5 dnia życia do nauki pobierania pasz stałych

Starter MuuuCia

Mieszanka pełnoporcjowa dla cieląt hodowlanych  w okresie mlecznym z pełnym ziarnem kukurydzy i zbóż

MuuuCJ*

Mieszanka pełnoporcjowa dla cieląt hodowlanych   po mlecznym

Koncentrat  Cielak Starter

Koncentrat do produkcji pasz dla cieląt we własnym gospodarstwie