Co wpływa na skuteczność pestycydów?

Skuteczność pestycydów może ograniczać wiele czynników. Faktem jest, że dodanie adiuwantów do cieczy opryskowej może zmniejszych lub usunąć ich niekorzystne działanie na oprysk.

 

• TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

Optymalna temperatura i wysoka wilgotność powietrza sprzyjają dobremu działaniu pestycydów, jednak idealne warunki rzadko występują.

>> ADIUWANT zwiększa odporność na zmywanie i parowanie oraz przyśpiesza przenikanie produktów przez kutikulę.

 

• NASŁONECZNIENIE

Intensywne nasłonecznienie wzmaga parowanie cieczy opryskowej.

>> ADIUWANT ogranicza proces parowania.

 

• FAZA ROZWOJOWA ROŚLINY

W momencie wschodów roślina uprawna jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia wywołane herbicydem – choćby białe liście rzepaku po chlomazonie.

>> ADIUWANT ogranicza problem fitotoksyczności.

 

• FAZA ROZWOJOWA AGROFAGU

Rozwinięte chwasty są bardziej odporne na stosowane herbicydy

>> Dodatek ADIUWANTA ułatwia ich zwalczanie.

 

• WIELKOŚĆ KROPLI

Male krople podatne są na znoszenie i nie trafiają do celu.

>> ADIUWANT ogranicza znoszenie cieczy w szczególności przy aplikacji doglebowej.

 

• TWARDOŚĆ WODY

Twarda woda neutralizuje substancje aktywne pestycydów i utrudnia poprawne rozpuszczenie preparatów. Znacząco obniża na przykład zabiegi z użyciem glifosatu, MCPA czy dikamby.

>> ADIUWANT spowoduje sekwestrację kationów wapnia, magnezu i innych metali (zmiękcza wodę).

 

• ODCZYN PH CIECZY

Nieprawidłowy odczyn cieczy roboczej powoduje rozpad substancji aktywnych insektycydów, obniża efektywność herbicydów, utrudnia rozpuszczanie preparatów.

>> ADIUWANT wyreguluje pH tak, by było bardziej bezpieczne dla substancji

 

• NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

Duże napięcie powierzchniowe obniża powierzchnię wnikania substancji aktywnej do agrofagu, co wymusza podniesienie dawki i obniża skuteczność oprysku.

>> ADIUWANT dzięki sufraktantom obniża napięcie powierzchniowe, a oprysk równomiernie pokrywa roślinę.

 

DO POBRANIA 

Polecane produkty