GWIAZDNICA POSPOLITA. Jak ją zwalczyć w zbożach?

Gwiazdnica zachwaszcza wszystkie rodzaje upraw. Ze względu na niewielkie rozmiary jest szkodliwa przede wszystkim we wczesnych fazach rozwojowych roślin uprawnych, choć przez fakt, że jest chwastem dość witalnym, potrafi rosnąć z duszą siłą i opanowywać uprawy zbóż. Udowodniono w badaniach, że gwiazdnica, konkurując z uprawą zbóż, może bardzo szybko pozbawić gleby azotu - a to znowuż może spowodować utratę nawet do 80% plonu. Jak chronić zboża przed gwiazdnicą?

WPŁYW GWIAZDNICY NA ROZWÓJ ZBÓŻ I SZKODLIWOŚĆ 

Gwiazdnica pospolita szybko opanowuje pole uprawne. Z uwagi na fakt, że jedna sztuka w ciągu roku wytwarza od 15 do 20 tysięcy nasion, gwiazdnica może błyskawicznie rozplenić się w uprawie i zagłuszyć ją. Ponieważ jest chwastem lubiącym azot, doskonale czuje się w uprawach zbóż, które intensywnie nawozimy tym makroelementem. W skarjnych przypadkach, gdy gwiazdnicy na polu jest szczególnie dużo, wyjaławia ona glebę z azotu, gromadząc ten pierwiastek w sobie - co jest bardzo niekorzystne dla roślin uprawnych. Konkurencyjność tego chwastu nie polega jednak tylko na konkurowaniu o składniki pokarmowe. Ponieważ jest chwastem niskiego piętra, potrafi konkurować z rośliną uprawną o wodę i światło. Zwiększa także wilgotność w przyziemnych partiach łanu, a to pogarsza przewietrzanie uprawy pszenicy czy innych zbóż ozimych i zwiększa ryzyko występowania chorób grzybowych podstawy źdźbła. Taki stan występujący jesienią pogarsza szansę rośliny na dobre przezimowanie i zmniejsza potencjał plonowania.

JAK WALCZYĆ Z GWIAZDNICĄ?

Ograniczenie nawożenia azotem wydatnie zmniejsza skalę występowania tego chwastu. Uregulowanie pH gleby także sprzyja zmniejszeniu zachwasczenia. Niestety, gwiazdnica, jak i inne gatunki roślin segetalnych, występują licznie także przez uproszczenia uprawowe, których dopuszcza się nowoczesne rolnictwo. Uproszczone płodozmiany z naciskiem na większy udział zbóż, długotrwałe stosowanie tych samych substancji aktywnych środków ochrony roślin, niższe od zalecanych dawki herbicydów w - te czynniki mają istotny wpływ na zwielokrotnienie występowania chwastów. Jeśli jednak nie możemy pozwolić sobie w danym sezonie na ogranicznie nawożenia azotem gwiazdnicę - jak każdy chwast - trzeba zwalczać stosując środki ochrony roślin - herbicydy

Kiedy najlepiej pozbyć się chwastów? 

W przypadku zbóż ozimych - oczywiście jesienią. Nie jest tajemnicą, że jesienne odchwaszczanie zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Jest to uzasadnione na gruncie naukowym - łatwiej zwalczyć małe chwasty w początkowych fazach rozwojowych, a poza tym usuwając konkurencję ozimin polepszamy ich przezimowanie, a zatem poprawiamy potencjał plonotwórczy.

Jesienią polecamy użycie herbidydów doglebowych zawierających diflufenikan i chlorosulfuron. Substancje te zawarte są odpowiednio w preparatach: Saper 500 SC

Jakich herbicydów użyć na gwiazdnicę wiosną?

Jeśli z różnych powodów nie było możliwości wykonania zabiegów herbicydowych jesienią, albo zaniegów takich zaniechano, polecamy środki ochrony roślin, które skutecznie zwalczą chwasty wiosną. Pamiętajmy, że jeżeli gwiazdnica pospolita wystąpi w dużym zagęszczeniu, może znacząco utrudnić zbiór. W przypadku wiosennego odchwaszczania warto sięgnąć po dwa preparaty skuteczne na gwiazdnicę pospolitą:

  • Fundamentum 700 WG - innowacyjny preparat do zbóż, który zwalczy bardzo szeroką gamę wszystkich uciążliwych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Jest mieszaniną trzech substancji aktywnych. Zawiera: tribenuron metylowy, metsulfuron metylowy oraz florasulam.
  • Galaper 200 EC - to doskonale znany na rynku fluroksypyr, stanowiący świetny komponent oprysków chwastobójczych na przytulię czepną, sprawdzi się także znakomicie w zwalczaniu gwiazdnicy pospolitej.

CHARAKTERYSTYKA GWIAZDNICY POSPOLITEJ

Roślina jednoroczna, zimuje, w ciągu roku potrafi wydać nawet kilka pokoleń. Jeśli ma korzystne warunki wzrostu, pełen cykl rozwojowy (od kiełkowania do wysiania kolejnego pokolenia) może odbyć w 5-7 tygodni. Dlatego siewki gwiazdnicy pospolitej pojawiają się na polach praktycznie przez cały rok - zarówno jesienią, jak i wiosną. Roślina droba, z silnie rozgałęzioną łodygą, długą na 3-40 cm, otoczoną pojedynczym szeregiem włosków. Gwiazdnica pospolita ma słaby korzeń główny i liczne korzenie boczne - ukorzenia się jednak płytko. Liście są drobne, jajowate i zaostrzone, na łodydze rosną naprzeciwlegle. Kwiaty są również dość drobne i białe na prostych lub odgiętych do tyłu szypułkach. Niegdyś w Polsce wykorzystywano ją  jako roślinę leczniczą, a do dziś w ten sposób wykorzystuje sięgwiazdnicę w Anglii, Rosji i USA - na przykład jako jeden ze składników preparatów odchudzających.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Polecane produkty