Herbicydy zbożowe - raport z badań ścisłych 2016/2017

Przedstawiamy Państwu wyniki z doświadczeń ścisłych, które są kontynuacją wieloletnich badań herbicydowych. Zostały założone w czterech lokalizacjach. Badaliśmy skuteczność działania preparatów w zwalczaniu chwastów. Termin aplikacji był dodatkowym czynnikiem zmiennym, który także analizowano. Zabiegi były wykonywane przedwschodowo, powschodowo, w technologiach jednozabiegowych, dwuzabiegowych oraz wiosennych. W poniższym raporcie przedstawimy Państwu wyniki tych rozwiązań, które charakteryzowały się wysoką skutecznością.

OCHRONA HERBICYDOWA >> ZABIEG PRZEDWSCHODOWY

Surfer 50 SG (0,02 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Spośród zabiegów przedwschodowych na uwagę zasługuje połączenie trzech substancji aktywnych stosowanych najczęściej zaraz po siewie. Wyniki badań dowodzą, że mieszanina Surfer 50 SG, Saper 500 SC oraz Tolurex 500 SC charakteryzuje się szerokim oknem stosowania, działa skutecznie zastosowana zarówno przedwschodowo, jak i do końca jesiennej wegetacji. Wszystkie trzy substancje silnie działają na miotłę zbożową. Pierwszy preparat Surfer 50 SG jest nowością - zawiera substancję aktywną chlorosulfuron znaną od lat, lecz w nowoczesnej formulacji SG. Dzięki niej substancja efektywniej wnika do wnętrza rośliny oraz w porównaniu do dostępnej dotychczas formulacji zostaje łatwiej wypłukana z opryskiwacza. Połączenie chlorosulfuronu z pozostałymi dwiema substancjami diflufenikanem oraz chlorotoluronem w doświadczeniach zwalczyło w pełni miotłę zbożową jaki i chwasty dwuliścienne, które występowały na poletkach (Tabela 1).

KOMBINACJE

PROCENT SKUTECZOŚCI %

Miotła
zbożowa

Przetacznik bluszczykowy

Fiołek
polny

Chaber
bławatek

Maruna
Rumian

Mak
polny

Przytulia
czepna

Samosiewy
rzepaku

Gwiazdnica pospolita

Ostróżeczka
polna

Surfer 50 SG (0,02 kg/ha)

+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha)

+ Saper 500 SC (0,3 l/ha)

98

100

97

95

99

95

94

100

100

100

*Surfer 50 SG (0,037 kg/ha)

+ Saper 500 SC (0,25 l/ha)

97

97

97

92

100

100

93

100

100

95

  

Efekt stosowania mieszaniny preparatów Surfer 50 SG (0,02 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha).

Efekt stosowania mieszaniny preparatów Surfer 50 SG (0,02 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha).

Dla porównania poletko kontrolne nie poddane zabiegowi.

 

OCHRONA HERBICYDOWA >> ZABIEG POWSCHODOWY

Toto 75 SG (0,09 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Zabieg wykonano po pojawieniu się pierwszego liścia pszenicy mieszaniną trójskładnikową, złożoną ze środków Toto 75 SG, Tolurex 500 SC oraz Saper 500 SC. Preparat Toto 75 SG wybrano jako podstawę do badań ze względu na zawartość dwóch sprawdzonych substancji aktywnych z grupy sulfonylomoczników: tifensulfuronu metylu – 68,2% i metsulfuronu metylu – 6,8%. Substancje te pobierane są przez liście oraz częściowo przez korzenie, działają systemicznie, szybko przemieszczając się w roślinie. Wstrzymują wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Substancja aktywna chlorotoluron (Tolurex 500 SC) wspiera walkę z chwastami jednoliściennymi przy temperaturach nieco niższych niż optymalne dla sulfonylomoczników. Trzecią substancją jest diflufenikan zawarty w preparacie Saper 500 SC, który wnika do chwastów poprzez kiełki wschodzących roślin oraz częściowo przez liście. Poprzez bardzo długie działanie w glebie skutecznie niszczy wschodzące kiełki chwastów. Rozwiązanie te idealnie nadaje się do strategii antyodpornościowej, ponieważ łączy w sobie cztery substancje aktywne o trzech różnych mechanizmach zwalczania. Dzięki temu uzyskujemy szerokie spektrum zwalczanych chwastów takich jak: miotła zbożowa, przytulia czepna, maki, samosiewy rzepaku, chwasty niższego piętra – fiołek polny, przetaczniki, jasnoty, niezapominajka polna. Opcja 1 w Tabeli 1.

 Pszenica ozima po zastosowaniu oprysku Toto 75 SG (0,090 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha).

 Pszenica ozima po zastosowaniu oprysku Toto 75 SG (0,090 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha).

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Rozwiązanie oparte o preparat Galmet 20 SG zawierający metsulfuron metylu w formulacji SG. Charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu tak uporczywych chwastów jak: chwastów rumianowatych, maków, chabrów, ostrożnia polnego. Spośród wszystkich herbicydów zbożowych najlepiej likwiduje bodziszka drobnego oraz efektywnie niszczy fiołka, przetacznika perskiego, kurzyślad polny i niezapominajkę polną. Na stanowiskach po rzepaku idealnie zwalcza samosiewy rzepaku. Uwzględniając problem występowania odporności dodatek preparatu zawierającego chlorotoluron (Tolurex 500 SC) wprowadza dodatkowy mechanizm zwalczania chwastów i skutecznie zwalcza m.in. miotłę zbożową. Dopełnieniem tej mieszaniny jest substancja aktywna diflufenikan zawarta w preparacie Saper 500 SC, która doskonale zwalcza przytulię czepną oraz na długo chroni od zachwaszczenia wtórnego. Opcja 2 w Tabeli 2.

Zboże po zastosowaniu Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha).

Zboże po zastosowaniu Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha).

OCHRONA HERBICYDOWA >> Zabieg powschodowy dwuzabiegowy w technologii jesień–wiosna

Ochrona herbicydowa oparta o technologię dwuzabiegową jesień – wiosna ma wielu zwolenników. Cena takiej opcji nie różni się znacznie od opcji jednozabiegowej. Pomimo dodatkowych kosztów wykonania wiosennego zabiegu dokonujemy ważnej wiosennej lustracji po okresie jesienno-zimowym.

Galmet 20 SG ( 0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha)

Spośród technologii dwuzabiegowych, jakie przebadaliśmy, ponownie rozwiązanie powyższe wypadło bardzo dobrze. Charakteryzuje się najszerszą paletą zwalczanych chwastów oraz wybitną skutecznością. Chwast, który bezwzględnie powinien być zniszczony jesienią jest miotła zbożowa. Zgodnie z wynikami doświadczeń na badanych obiektach mieszanina preparatów chlorotoluron (Tolurex 500 SC) z herbicydem Galmet 20 SG skutecznie wyeliminowała miotłę zbożową oraz szeroką paletę chwastów dwuliściennych, takich jak: chwasty rumianowate, maki, chabry, ostrożenia polnego, bodziszka drobnego, fiołka polnego, przetacznika perskiego, kurzyślad polny i niezapominajkę polną. Zabieg doskonale zniszczył samosiewy rzepaku. Wiosenne zastosowanie herbicydu Galaper 200 EC zawierającego fluroksypyr skutecznie zniszczyło przytulię czepną. Warto przypomnieć, że Galaper 200 EC zwalcza przytulię czepną niezależnie od jej fazy rozwoju. Opcja nr 3 w Tabeli 2.

Efekty zastosowania preparatów Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) jesienią oraz Galaper 200 EC (0,5 l/ha) wiosną.

Efekty zastosowania preparatów Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) jesienią oraz Galaper 200 EC (0,5 l/ha) wiosną.

KOMBINACJE

PROCENT SKUTECZOŚCI %

Miotła
zbożowa

Przetacznik bluszczykowy

Fiołek
polny

Chaber
bławatek

Maruna
Rumian

Mak
polny

Przytulia
czepna

Samosiewy
rzepaku

Gwiazdnica pospolita

Ostróżeczka
polna

Toto 75 SG (0,09 kg/ha)
+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha)
+ Saper 500 SC (0,3 l/ha)

100

100

100

100

100

100

98,3

100

100

100

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha)
+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha)
+ Saper 500 SC (0,3 l/ha)

100

99,8

100

100

100

100

97

100

100

100

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha)
+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha)
lub Galaper 200 EC (0,5)

95

91

97

96

100

100

100

100

100

100

KONTROLA

125

11

28

55

6

400

11

7

3

3

 


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

Polecane produkty