JESIENNE SZKODNIKI ZBÓŻ

LENIE

PRÓG EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI: 50 larw na 1 m2.

MSZYCE

PRÓG EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI: stwierdzenie obecności pierwszych osobników.

ŁOKAŚ GARBATEK

PRÓG EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI: stwierdzenie obecności pierwszych osobników.

 

 ROLNICE

PRÓG EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI: 6–8 gąsienic przed siewem na 1 m2.

ŚMIETKA OZIMÓWKA

PRÓG EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI: 10 roślin uszkodzonych na 30 badanych lub 80 larw na 1M2.

Polecane produkty