KACZKA-GĘŚ

Produkty w ofercie przeznaczone dla kaczek i gęsi.

PRODUKT

PRZEZNACZENIE

KG-1

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do odchowu piskląt kaczych, gęsich i kaczko-gęsi od 1 dnia życia do 3 tygodnia

KG-2

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do odchowu kurcząt piskląt kaczych, gęsich i kaczko-gęsi od 4 tygodnia do uboju