KOMOSA BIAŁA. Skuteczne opryski herbicydowe w rzepaku ozimym.

POSPOLITY CHWAST W RZEPAKU OZIMYM

Komosa biała - roślina występująca na całym świecie. Rośnie głównie na ziemiach bogatych w azot oraz na siedliskach ruderalnych czyli miejscach intensywnie przekształconych przez człowieka np. przy torach kolejowych, pod murami budynków. Jej wysokość to ok 10-30 cm ale w miejscach gdzie ma do tego warunki może osiągać nawet 2 metry. Korzeń rośliny ma charakter palowy, łodyga jest gruba, wzniesiona z licznymi listkami. Cała roślina jest pokryta drobnym meszkiem.

Miejsca występowania komosy białej świadczą tylko o tym, że jest to roślina o małych wymaganiach i silnej woli życia. To nie jest dobry znak dla rolników i oznacza spore kłopoty oraz uciążliwą walkę z tym chwastem.

Komosa to roślina jednoroczna, która rozsiewa się w bardzo łatwy sposób, a nasiona potrafią zalegać w glebie przez wiele lat. Komosa biała jako chwast nie ogranicza się do zajmowania tylko wybranych gatunków roślin, można ją spotkać niemal w każdej hodowli. Szybkie rozmnażanie, intensywny wzrost są przyczyną podkradania wszystkich składników odżywczych, wody i światła roślinom, które uprawiamy.

Komosa biała
Komosa biała -  chwast w rzepaku ozimym

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA KOMOSY BIAŁEJ

Komosa jest także żywicielem dla wielu groźnych szkodników oraz patogenów wywołujących choroby.

Komosę białą należy zwalczać. Pozostawiona sama sobie może wyrządzić sporo strat i znacząco obniżyć plon. Już jedna roślina na 1m2  może spowodować obniżenie plonu o 5%.

Można stosować różne profilaktyczne działania jednak przy dużych powierzchniach upraw nie sprawdza się to i należy zastosować jeden z licznych preparatów ochrony roślin (herbicydów) przeznaczonych do zwalczania tego gatunku i znajdujących się w aktualnym rejestrze MRiRW.

CZYM ZWALCZAĆ KOMOSĘ BIAŁĄ W RZEPAKU OZIMYM

W rozpatrywanym przypadku, czyli ochrona rzepaku ozimego bardzo skuteczne będą:

  • Herbicyd Baristo 500 SC – działa w taki sposób, że kiełki lub młode siewki chwastów pozbawiane są warstwy chroniącej je przed działaniem warunków zewnętrznych. Środek wnika do chwastów poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie - i niszczy je skutecznie w krótkim czasie. Oprysk napropamidem najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną.

Środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).

STOSOWANIE ŚRODKA BARISTO 500 SC W MIESZANINIE ZBIORNIKOWEJ

Środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

Baristo 500 SC - 2,0 l/ha + Boa 360 CS - 0,16 l/ha + Mezotop 500 SC - 1,0 l/ha.

 

  • Mezotop 500 SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym. Pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub do fazy czwartej pary liści.

Zalecana dawka to 2l/ha

Polecane produkty