KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY. Korzyści z wysiewu certyfikowanych nasion.

WIĘKSZY PLON Z HEKTARA BEZ DODATKOWYCH NAKŁADÓW NAWOZÓW.

Każdy rolnik oczekuje wysokich plonów i zbiorów produktów wysokiej jakości. Nie jest jednak możliwe uzyskanie coraz to lepszych wyników bez stosowania dodatkowych nakładów w postaci nawozów czy środków ochrony roślin. Jednak i to ma swoje granice, choćby ze względów ekonomicznych- wysoki koszt nawożenia w stosunku do ceny sprzedaży zbiorów. Nie bójmy się nowych odmian, te będą się pojawiać się coraz częściej i będą wypierać starsze mniej wydajne czy też mniej odporne na choroby. Pozostanie przy starszych odmianach powoduje, że będziemy coraz mniej konkurencyjni w stosunku do rolników siejących nowe odmiany, które zgodnie z postępem w rolnictwie dają coraz to lepsze plony. Akceptacja zmian i otwartość na wszystko co nowe i dające pozytywne efekty to proces nieunikniony dla gospodarstw mających duże oczekiwania.

Warto zdecydować się w tej sytuacji na  kwalifikowany materiał siewny i iść z duchem postępu.

Wybór nasion o odpowiedniej jakości jest bardzo dobrym rozwiązaniem i właściwą ścieżką kiedy nie chcemy zwiększać już nawożenia ale oczekujemy wyższych i lepszej jakości plonów.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY?

  • Znamy jego parametry
  • Znamy zdolność kiełkowania nasion
  • Można precyzyjnie ustalić normę wysiewu
  • Nie występuję przegęszczony łan
  • Znana jest masa tysiąca ziarniaków
  • Znana jest czystość nasion
  • Z góry znane są cele jakie można osiągnąć za pomocą takiego materiału siewnego

JAK POWSTAJE KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY?

Uzyskanie kwalifikowanego materiału siewnego rozpoczyna się już na polu, kiedy to trwają poszukiwania najlepszego „dawcy”. Jest to etap nawet dużo ważniejszy niż prace badawcze nad nasionami w laboratorium. Tylko wybór odpowiedniej partii nasion daje gwarancje dobrych wyników. W dalszych procesach produkcji kwalifikowanego materiału siewnego nie jesteśmy już w stanie poprawić parametrów jakościowych jeśli na starcie są one słabe.

Po wyborze odpowiednich nasion w laboratorium, przechodzą one jeszcze jeden etap selekcji. Każda partia nasion musi być zweryfikowana i oceniona. Ważne aby nasiona pochodziły z akredytowanego laboratorium, takiego które wystawia świadectwa. Dział kontroli jakości takiego laboratorium sprawdza szczegółowo czy nasiona spełniają normy i warunki do atestyzacji.

Oprócz wyboru odpowiednich nasion na obróbki, nowoczesnego laboratorium bardzo istotne są także małe niuanse znane tylko producentowi czyli różnego rodzaju tajemnice handlowe. Jedną z takich tajemnic jest z pewnością dobór odpowiedniej zaprawy nasiennej lub np. dodatek polimerów do takiej zaprawy.

Polimery dodane do zaprawy zwiększają właściwości fizyczne materiału siewnego.

Materiał siewny staje się bardziej ekologiczny, drobinki toksycznej zaprawy nasiennej nie unoszą się w powietrzu, polimery trzymają ją przy ziarnach. Nasiona wyglądają bardziej reprezentatywnie, mają szklisty blask.

Niezwykle istotne jest także precyzyjne czyszczenie nasion. Im lepsze maszyny wykonujące tą czynność tym materiał jest lepszej jakości. Maszyny których wydajność wynosi 24 tony/h to już sprzęt bardzo dobrej klasy. Ilość odpadów w czasie czyszczenia jest zależna od tego jakiej jakości produkt został poddany temu procesowi. Im lepsza jakość materiału tym odpadów mniej.

PRODUKCJA WŁASNEGO MATERIAŁU SIEWNEGO.

Wielu rolników chętnie podejmuje próby wyprodukowania własnego materiału siewnego. Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Wymaga tylko precyzji, sporego nakładu pracy i czasu. Należy tylko pamiętać o kilku podstawowych minusach takiego zabiegu. Pierwszy podstawowy to wyradzanie się nasion. Plon wydany z własnoręcznie przygotowanego materiału siewnego powoduje spadek potencjału danej odmiany nawet o 5 % w stosunku do plonu z kwalifikowanego materiału siewnego przygotowanego w profesjonalnych warunkach.

Samemu nie jest się też w stanie tak dobrze wyczyścić materiału siewnego oraz zaprawienie nie będzie tak skuteczne ponieważ nie każdy posiada dostęp do polimerów lub innych dodatków stosowanych przy profesjonalnej produkcji.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY?

Tylko siew nasion kwalifikowanych daje nam pewność co zasialiśmy, realny pogląd na to jakie mogą być zbiory, łatwość ustawienia siewnika co przyśpiesza prace i co ważne wszystko jest udokumentowane i potwierdzone certyfikatem jakości.

Kwalifikowany materiał siewny to spokojna głowa o wysoki plon i bardzo dobrą jakość zbioru.