Najgroźniejsze chwasty w uprawie buraków cukrowych

Komosa biała

Jeden z najgroźniejszych chwastów jarych spotykanych na polskich polach. Jest to gatunek niezwykle uciążliwy, który bardzo szybko zagłusza
rośliny sąsiednie. Szczególnie niebezpieczny w uprawach szerokorzędowych tj. kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate
czy warzywa. W burakach może przyczynić się do całkowitego braku plonowania, dlatego próg ekonomicznej szkodliwości w tej uprawie to
tylko 1 szt. na m2! W zależności od warunków siedliskowych może osiągać rozmiary nawet do 180 cm. Nasiona w glebie potrafią przeżyć do
kilkudziesięciu lat, dlatego tak istotne jest skuteczne zwalczenie chwastu przed jego zakwitnięciem, aby zminimalizować ryzyko zwiększenia puli
nasion w glebie. Jedna roślina potrafi wyprodukować do 20 tys. nasion, które kiełkują w glebie już od 5°C. W warunkach wysokiej temperatury
powietrza i niskiej wilgotności komosa wytwarza grubą warstwę wosku, która stanowi barierę do dobrego wnikania substancji czynnych herbicydów.
Z tego powodu do zabiegów herbicydowych zalecamy stosować adiuwanty, które ułatwią wnikanie preparatu do wnętrza chwastu.

Fot. Dział R&D Chemirol

W uprawie buraków cukrowych wysoki efekt zwalczania w młodych fazach rozwojowych (siewek oraz pierwszych liści właściwych) wykazują:
• doglebowo i wcześnie powschodowo – metamitron >> Jupiter 700 SC >>
• nalistnie – triflusulfuron metylu (>> Solider 150 OD) wraz z adiuwantem >> Asystent+ >> 

Rdesty

Grupa chwastów jarych z rodziny rdestowatych. Spośród gatunków istotnych w uprawie buraka cukrowego wyróżnia się następujące:
Rdest plamisty: jest wektorem mątwika burakowego, czyli nicienia, który powoduje osłabienie rozwoju buraka objawiające się m.in. żółknięciem
liści, przerostem korzeni bocznych, a efektem tego może być spadek plonu o 30%. Rdest plamisty jest chwastem o bardzo wysokiej
konkurencyjności szczególnie w latach mokrych, dobrze radzącym sobie na słabszych stanowiskach.

Fot. Dział R&D Chemirol

W młodych fazach rozwojowych skutecznie zwalczany przez metamitron >> Jupiter 700 SC >>
Rdest ptasi: gatunek ciepłolubny, jednoroczny lub dwuletni. Szczególnie uciążliwy w uprawach szerokorzędowych, w których może utrudnić zbiór.
Lubi stanowiska bogate w azot. We wczesnych fazach rozwojowych chwastu (do 2 liści)
skutecznie zwalczany w uprawie buraka cukrowego przez chlopyralid (powschodowo) >> Major 300 SL >> 


Rdest powojowaty: chwast gleb lekkich lub nieco cięższych, piaszczysto-gliniastych utrzymanych w dobrej strukturze. Owija się wokół rośliny
uprawnej, ograniczając dostęp do światła, a także konkurując o wodę i składniki pokarmowe.
We wczesnych fazach rozwojowych chwastu (do 2 liści) skutecznie zwalczany w uprawie buraka cukrowego
przez chlopyralid >> Major 300 SL >> 

Przytulia czepna

Gatunek dwuliścienny o bardzo dużej konkurencyjności względem roślin uprawnych. Próg ekonomicznej szkodliwości w burakach to 0,5 szt./m2.
Intensywnie się rozwija, przez co staje się poważnym konkurentem o wodę i składniki pokarmowe. Przytulia swoją nazwę zawdzięcza czepliwej
powierzchni owoców (rozłupków), które rozprzestrzeniane są m.in. na sierści zwierząt. Z jednej rośliny gatunek ten potrafi wydać do
1 tys. nasion, które w glebie mogą przetrwać do 10 lat.

Fot. Dział R&D Chemirol

Wysoką skuteczność zwalczania chwastu wykazują:
• nalistne – triflusulfuron metylu >> Solider 150 OD >> 
• doglebowo – etofumesat, metanosulfonian >> Ethofol 500 SC >> 

Samosiewy rzepaku

Jeden z ważniejszych chwastów w uprawie buraka cukrowego. Kiełkuje na polach, na których w płodozmianie uprawiany był rzepak ozimy. Chwast
tworzy palowy system korzeniowy, który mocno konkuruje z młodym burakiem o wodę i składniki pokarmowe.

Fot. Dział R&D Chemirol

Wysoką skuteczność zwalczania chwastu wykazują:
• nalistne – triflusulfuron metylu >> Solider 150 OD >> 
• doglebowo i wcześnie powschodowo – metamitron >> Jupiter 700 SC >> 

Maruna nadmorska (dawniej bezwonna)

Jeden z najważniejszych chwastów w uprawie zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków i roślin bobowatych. Ponadto jest gatunkiem bardzo powszechnym,
występującym na różnych stanowiskach nieprodukcyjnych, gdzie wyczerpuje wodę z gleby oraz jest źródłem nasion. Łatwo dopasowuje
się do typu gleby, dlatego można ją spotkać zarówno na stanowiskach bogatych w składniki pokarmowe, jak i ubogich.

Fot. Dział R&D Chemirol

Wysoką skuteczność zwalczania chwastu do fazy rozety wykazuje chlopyralid >> Major 300 SL

Szarłat szorstki

Chwast, który bardzo łatwo dostosowuje się do środowiska w którym żyje. Szybko się ukorzenia i w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych
może uodparniać się na działanie herbicydów. Szarłat jest gatunkiem ciepłolubnym, który do skiełkowania potrzebuje wygrzanej gleby, stąd
często pojawia się w zachwaszczeniu wtórnym. Lubi stanowiska lżejsze, bogate w azot i próchnicę. Próg szkodliwości w uprawie buraków cukrowych
wynosi 2 szt./10 m2.

Fot. Dział R&D Chemirol

Wysoką skuteczność zwalczania chwastu wykazują:
• nalistnie – triflusulfuron metylu >> Solider 150 OD >> 
• doglebowo i wcześnie powschodowo – metamitron >> Jupiter 700 SC >> 
• doglebowo – etofumesat, metanosulfonian >> Ethofol 500 SC >> 

Chwastnica jednostronna

Gatunek ciepłolubny, ekspansywny, o wysokiej konkurencyjności względem upraw. Próg ekonomicznej szkodliwości w uprawie buraka cukrowego
wynosi 3 szt./m2. Często bywa najgroźniejszym chwastem jednoliściennym. Do skiełkowania potrzebuje ogrzania temperatury gleby do poziomu
8–10°C, dlatego stanowi istotny problem w późniejszych zabiegach herbicydowych (koniec maja – czerwiec). Niektóre substancje doglebowe
ograniczają wschody chwastnicy, jednak najwyższą skuteczność wykazują herbicydy nalistne (powschodowe).

Fot. Dział R&D Chemirol

Wysoką skuteczność zwalczania chwastu wykazuje chizalofop-P-etylu >> Buster 100 EC >>

Samosiewy zbóż (pszenicy)


Występują na plantacjach z dużym udziałem zbóż w płodozmianie. Mogą skutecznie kiełkować także w niższych temperaturach (od 4–5°C), dlatego
jeżeli występują, to stanowią problem od początku sezonu wegetacyjnego. Poza oczywistymi negatywnymi skutkami konkurencyjności
względem buraka, ich zwalczanie jest kluczowe również ze względu na likwidację ognisk przenoszenia chorób grzybowych, wirusowych oraz
żerowania szkodników. Zwalczanie samosiewów zbóż jest stosunkowo łatwe i niskonakładowe.

Fot. P. Poletajew

Wysoką skuteczność zwalczania wykazuje chizalofop-P-etylu >> Buster 100 EC

Perz właściwy


Jeden z najgroźniejszych chwastów jednoliściennych, silnie konkurencyjny względem roślin uprawnych. Jest gatunkiem wieloletnim, który może
rozmnażać się zarówno generatywnie (z nasion), jak i wegetatywnie (z rozłogów). Lubi gleby przepuszczalne, piaszczyste o niskim pH, jednak
nie pogardzi także lepszymi stanowiskami. Obecnie najskuteczniejszą metodą zwalczania jest wykonanie zabiegu herbicydowego produktami
wykazującymi wysoką skuteczność działania. Ewentualne zabiegi mechaniczne muszą być wsparte ochroną chemiczną.

Do zwalczenia perzu stosuje się maksymalne dawki produktów, wykazujących skuteczne działanie – chizalofop-P-etylu >> Buster 100 EC

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Polecane produkty