Najnowszy sposób na jesienne zwalczanie chwastów w zbożach.

Profesjonalni agronomowie uprawiający zboża ozime muszą stosować się do wielu zasad współczesnej agrotechniki. Najważniejsze działanie już wczesną jesienią to zwalczanie chwastów. Nie jest to jednak tak łatwe i oczywiste jak może się wydawać, a jest jednak bardzo istotne.

Dlaczego jesienny oprysk herbicydowy jest tak ważny?

Chwasty w zbożach ozimych najbardziej wrażliwe są na działanie herbicydów w początkowej fazie wzrostu. To właśnie dlatego jesienne opryski są tak ważne i dają tak spektakularne efekty. Wiele chwastów rośnie na tyle szybko, że już jesienią zostają przekroczone progi ekonomicznej szkodliwości. Te chwasty są najbardziej niebezpieczne, a przykładem takich jest miotła zbożowa czy przytulia czepna. Już kilka jednostek chwastu na metr kwadratowy może być szkodliwe dla zbóż.

Przytulia czepna- groźny chwast jesienią w uprawie zbóż. 

 

Chwasty jako rośliny silnie konkurujące z młodymi siewkami powodują, że te narażone są na wiele czynników stresowych.

W ostatnich latach mamy do czynienia z jesiennymi suszami. Brak wody to ogromny stres dla roślin. Dodatkowo konkurowanie jeszcze o światło i składniki odżywcze to tylko dodatkowy wysiłek. Należy pamiętać także o tym, że nie wiemy jak długo potrwa zima, jak ciężkie warunki mogą być na polu wiosną i kiedy przyjdzie nam ponownie zadbać o nasze zboża.

Zachwaszczone łany łatwiej padają ofiarą chorób grzybowych, tracą odporność i wigor.

Uprawy bez konkurencji chwastów lepiej się rozwijają i dzięki temu lepiej wchodzą w okres zimowego spoczynku. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie zimotrwałości, ułatwienie wiosennego startu wegetacji oraz w konsekwencji na wyższy plon.  

 

Skuteczny oprysk herbicydowy jesienią

Aby zwalczenie chwastów okazało się skuteczne należy wybrać odpowiedni moment oraz odpowiedni preparat zwalczający. Należy określić fazę rozwojową chwastu i uderzyć w niego z całą mocą.

Skuteczność zabiegu zależy od wielu czynników. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

  • Wybór herbicydu - substancja czynna, mechanizm działania
  • Faza wzrostu chwastu
  • Warunki temperaturowe powietrza w momencie oprysku i kilka dni po
  • Wilgotność
  • Siła wiatru

Ważne aby także cały czas monitorować swoje uprawy oraz występowanie chwastów. Pamiętajmy, że  zboża jesienią w przeciwieństwie do chwastów rosną zdecydowanie wolniej. Pomóżmy im, lustrujmy nasze pola. Brak obserwacji pola może skończyć się ogromnym zachwaszczeniem i stratami, których już nie da się nadrobić.

Ryzyko oprysków wiosennych

Niezależnie od powyższych czynników w przypadku oprysku jesiennego łatwiej jest osiągnąć czyste pole niż w przypadku zabiegów wiosennych.

Jesienią można go zdecydowanie precyzyjniej zaplanować.

Wiosna może zaskoczyć nas warunkami atmosferycznymi. Roztopy śniegu, intensywne opady, niskie temperatury, podmokłe podłoże – to wszystko może nam uniemożliwić wjazd w pole ciężkim sprzętem, a co za tym idzie chwasty będą się rozwijały w najlepsze, a ich ilość będzie robiła się niebezpiecznie duża. Pogoda wiosną bywa naprawdę kapryśna.

Zabieg wiosenny powinien być ewentualnie już tylko korektą tego co wykonaliśmy jesienią.

Jakie preparaty chwastobójcze zastosować jesienią?

Pamiętajmy aby kupować tylko oryginalne preparaty i tylko ze sprawdzonych źródeł. Mamy wtedy gwarancje skutecznego i bezpiecznego oprysku.

Cezaro 574 SC

HERBICYD selektywny (SC) o działaniu układowym, w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego.

Środek zawiera 3 substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.

  • Flufenacet
  • Diflufenikan, 
  • Florasulam

Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1 liścia do połowy fazy krzewienia (BBCH 11- 25).

 

Polecane produkty