Ochrona fungicydowa rzepaku intensywna – 3 zabiegi wiosną

Intensywna ochrona rzepaku ozimego zakłada trzy zabiegi podczas wiosennej wegetacji. Technologia skierowana jest na plantacje, gdzie rzepak ozimy bardzo często uprawia się po sobie na tym samym polu, powodując duże zagrożenie ze strony patogenów powodujących choroby grzybowe.

ZABIEG T1

Założeniem pierwszego zabiegu wiosennego w rzepaku ozimym jest:

  • odpowiednia regulacja pędu głównego. W tym celu stosujemy substancję czynną z grupy regulatorów wzrostu, jaką jest chlorek mepikwatu, składnik produktu Mepik 300 SL. W odróżnieniu od innych substancji z tej grupy skutecznie działa już w temperaturze od 5°C. Rolą skrócenia pędu głównego jest przeciwdziałanie wyleganiu roślin oraz wyrównanie dojrzewania roślin, poprzez równomierny wzrost pędów bocznych
  • ochrona przed chorobami grzybowymi, w tym przede wszystkim suchą zgnilizną roślin kapustnych. W terminie wiosennym jest to newralgiczny moment, w którym możemy ochronić plantacje przed tym patogenem. Najlepiej zastosować poniższą technologię, która skutecznie niszczy obydwa szczepy suchej zgnilizny roślin kapustnych

 

 

ZABIEG T2

W intensywnej ochronie plantacji rzepaku ozimego, drugi wiosenny zabieg grzybobójczy wykonuje się jeszcze przed kwitnieniem, w fazie tzw. zielonego lub żółtego pąka. W tym okresie stosujemy substancje, które charakteryzują się działaniem zarówno zapobiegawczym, jak i interwencyjnym przed najważniejszą chorobą tego okresu, jaką jest zgnilizna twardzikowa. Nieprawidłowa ochrona przed tym patogenem objawia się wyleganiem (obłamywaniem) łodyg rzepaku. Polecamy zastosowanie substancji aktywnej z grupy strobiluryn (azoksystrobina), która działa zapobiegawczo z substancją o silnym działaniu interwencyjnym i wyniszczającym, np. tebukonazol.


ZABIEG T3

Intensywna ochrona rzepaku ozimego zakłada ostatni zabieg między fazą opadania płatków kwiatowych, a powstawaniem pierwszych łuszczyn. Zabieg ten ma na celu skutecznie niszczyć sprawców dwóch chorób:

  • zgnilizny twardzikowej, jeżeli warunki sprzyjały późnej infekcji
  • czerni krzyżowych – ważnej choroby, która może występować na każdej nadziemnej części rośliny rzepaku (liście, łodygi, łuszczyny). Największe straty powoduje infekując łuszczyny, powodując ich pękanie i osypywanie się nasion. Zabieg należy przeprowadzić przy zastosowaniu substancji o działaniu zapobiegawczym, interwencyjnym i wyniszczającym.

 

  


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

 

Polecane produkty