Ochrona fungicydowa rzepaku normalna – 2 zabiegi wiosną

Standardowa ochrona rzepaku ozimego zakłada dwa zabiegi podczas wiosennej wegetacji. Technologia dostosowana do właściwego płodozmianu.

ZABIEG T1

Założeniem pierwszego zabiegu wiosennego w rzepaku ozimym jest:

  • odpowiednia regulacja pędu głównego. W tym celu stosujemy substancję czynną z grupy regulatorów wzrostu, jaką jest chlorek mepikwatu, składnik produktu Mepik 300 SL. W odróżnieniu od innych substancji z tej grupy skutecznie działa już w temperaturze od 5°C. Rolą skrócenia pędu głównego jest przeciwdziałanie wyleganiu roślin oraz wyrównanie dojrzewania roślin, poprzez równomierny wzrost pędów bocznych.
  • ochrona przed chorobami grzybowymi, w tym przede wszystkim suchą zgnilizną roślin kapustnych. W terminie wiosennym jest to newralgiczny moment, w którym możemy ochronić plantacje przed tym patogenem. Najlepiej zastosować Porter 250 EC, który skutecznie niszczy obydwa szczepy suchej zgnilizny roślin kapustnych

 

ZABIEG T2

W technologii dwuzabiegowej, końcową ochronę fungicydową przeprowadza się w momencie rozpoczęcia opadania pierwszych płatków kwiatowych. Zabieg w tej fazie powinien skutecznie zwalczyć zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych, pod warunkiem, że presja tych chorób nie będzie zbyt wysoka. Czynnikiem decydującym jest termin zabiegu, i moment wystąpienia infekcji.

Przy dużej presji patogenów wywołujących powyższe choroby (związane z tym również sprzyjające warunki pogodowe, wysoką wilgotność gleby, czy optymalną temperaturę powietrza na poziomie 12–20°C) zachęcamy do wykonania trójzabiegowej wersji ochrony, która zakłada drugi zabieg tuż przed kwitnieniem, a trzeci w początkowej fazie powstawania łuszczyn.

 

 

OCHRONA RZEPAKU TRZYZABIEGOWA

Przy dużej presji patogenów wywołujących powyższe choroby (związane z tym również sprzyjające warunki pogodowe, wysoką wilgotność gleby, czy optymalną temperaturę powietrza na poziomie 12–20°C) zachęcamy do wykonania trójzabiegowej wersji ochrony, która zakłada drugi zabieg tuż przed kwitnieniem, a trzeci w początkowej fazie powstawania łuszczyn.

 


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.