Ochrona fungicydowa zbóż wiosną

Wiosna to intensywny czas w produkcji pszenicy ozimej i innych zbóż ozimych. Budzące się do życia rośliny potrzebują w jednym momencie składników pokarmowych, biostymulacji, zastosowania herbicydów oraz ochrony fungicydowej. Intensywny, niezakłócony rozwój zbóż we wczesnych stadiach wzrostu to wynik precyzyjnego stosowania powyższych zabiegów ochrony chemicznej. Osiągnięcie sukcesu, a więc wysoki plon zależą między innymi od właściwego zwalczania chorób grzybowych. Producenci rolni muszą zapewnić zbożom skuteczną ochronę przed groźnymi patogenami chorobotwórczymi.

Na polach w Polsce fungicydowa ochrona pszenicy (i innych zbóż) obejmuje zazwyczaj 2 lub 3 podstawowe zabiegi grzybobójcze. Zwyczajowo zwiemy je: T1, T2, T3. Zabieg T1 jest chroni przed grzybami powodującymi choroby podstawy źdźbła pszenicy oraz patogenami grzybów, które atakują dolne liście uprawy zbóż. T1 ma na celu zwalczyć najgroźniejsze choroby po zimie. Są to: mączniak prawdziwy, septorioza, rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza, łamliwość źdźbła oraz pleśń śniegowa. Zabieg T1 uznajemy za konieczny – i należy go przeprowadzić jak najszybciej, optymalnie w fazie pierwszego kolanka, a czasem przy wilgotnej pogodzie wcześniej – w fazie początku strzelania w źdźbło.

Kolejny zabieg T2 rolnicy wykonują najczęściej w fazie BBCH 37-39. To faza liścia flagowego. Liść flagowy i podflagowy to ostatnie liście wykształcony przez roślinę. Wymagają ogromnej troski i bardzo skutecznej ochrony grzybowej. Są to bowiem organy asymilacyjne. Od ich niezakłóconego rozwoju zależy wielkość plonu. Zdrowe górne liście pszenicy i innych upraw zbóż dają gwarancję wysokiego plonu. Zabieg ochrony pszenicy i innych zbóż T2 zwalcza rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę paskowaną liści czy brunatną plamistość liści oraz inne groźne choroby liści.

Zabieg T3 wykonywany jest w pszenicy oraz innych zbożach po fazie kłoszenia (BBCH 51–59). Ostatni zabieg ochrony grzybobójczej w pszenicy zabezpiecza kłosy, by wydały dobrej jakości plon. Kłosy i górne liście upraw zbożowych (pszenicy ozimej) powinny być wolne od chorób grzybowych aż do fazy dojrzewania. Ostatni zabieg grzybobójczy zwalcza przede wszystkim grzyby z rodziny Fusarium i chroni zboża przed skażeniem mykotoksynami i chorobami kłosów.

TRZYZABIEGOWA OCHRONA ZBÓŻ PRZED GRZYBAMI

Trójzabiegowe podejście do mocnej ochrony podczas trwania całego wiosennego okresu wegetacji pszenicy czy innych zbóż to najlepsze rozwiązanie dla intensywnie uprawianych ozimin. Dedykowana na plantacje o wysokich czynnikach ryzyka (np. wadliwy płodozmian, intensywna produkcja czy uproszczenia uprawowe) powodujących rozwój patogenów. Zabieg T1 oprócz popularnych chorób występujących w początkowym okresie wzrostu uwzględnia także presję ze strony chorób podstawy źdźbła. Każdy z dwóch wariantów zabiegu T2 zakłada połączenie substancji z grupy strobiluryn oraz triazoli, dzięki temu chronimy i stymulujemy liść podflagowy i flagowy – najważniejsze liście plonotwórcze. Ponadto poprzez zabieg T3 zwracamy uwagę na choroby kłosa wywołane przez patogeny z rodzaju Fusarium, których eliminacja pozwala uzyskać wysoką jakość plonów. System trzyzabiegowy jest szczególnie przydatny do ochrony łanów o dużym udziale zbóż w zmianowaniu i wysokim nawożeniu azotem.

MOCNY ZABIEG T1 - TRZY ZABIEGI GRZYBOBÓJCZE

 

 

MOCNY ZABIEG T2 - TRZY ZABIEGI GRZYBOBÓJCZE

 

 

 MOCNY ZABIEG T3 - TRZY ZABIEGI GRZYBOBÓJCZE

 

 

* Zastosuj w przypadku dużej presji mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
** Zgodnie z etykietą stosować raz w sezonie wegetacyjnym.

 

DWUZABIEGOWA OCHRONA ZBÓŻ PRZED GRZYBAMI

Dwuzabiegową ochronę przed grzybami polecamy na zboża jare. Charakteryzuje ją silne działanie interwencyjne oraz zapobiegawcze. Taka dwuzabiegowa ochrona przed grzybami zbóż zapewnia długotrwałą ochronę przed najważniejszymi chorobami. Stosując zgodnie z poniższymi terminami aplikacji, niszczymy podstawowe choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz inne choroby liści, takie jak: septorioza, brunatna plamistość oraz rdze. Program rekomendowany jest do ochrony średnio intensywnych plantacji, sianych w optymalnym terminie agrotechnicznym, o stosunkowo małej presji ze strony chorób. Idealny do ochrony zbóż jarych.

EKONOMICZNY ZABIEG T1 - DWA ZABIEGI GRZYBOBÓJCZE

 

 

EKONOMICZNY ZABIEG T2 - DWA ZABIEGI GRZYBOBÓJCZE 

 

  

 * Zastosuj w przypadku dużej presji mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
** Zastosuj w przypadku dużej presji chorób podstawy źdźbła.

 

OCHRONA GRZYBOWA PSZENICY OZIMEJ I JAREJ CHEMIROL

Chemirol oferuje kompleksową ochronę pszenicy ozimej i jarej w atrakcyjnej cenie. Polecamy zakup środków ochrony roślin z grupy fungicydów w naszych technologiach ochrony grzybobójczej. Doświadczony zespół doradców dobierze rozwiązanie odpowiednie do Państwa potrzeb, sprawdzone i ekonomicznie uzasadnione. Jego efektywność w oprysku grzybobójczym pszenicy ozimej podniesie wielkość i jakość plonu, a poniesione koszty zwrócą się z nawiązką.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

Polecane produkty