OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ - RAPORT Z BADAŃ ŚCISŁYCH

 

Przygotowaliśmy dla Państwa charakterystykę badań najciekawszych rozwiązań ochrony herbicydowej zbóż ozimych.
Celem raportu z prowadzonych już od ponad dziesięciu lat badań jest znalezienie bądź potwierdzenie najważniejszych aspektów jesiennego zwalczania chwastów. W badanych kombinacjach herbicydów wyróżniamy te, które zachowują pełne bezpieczeństwo rośliny uprawnej z jednocześnie szerokim spektrum zwalczanych chwastów jedno- i dwuliściennych. W przypadku zabiegu jesiennego zwracamy również uwagę na możliwość długiego okna stosowania. W badaniach uwzględniamy także inne czynniki mające wpływ na efekt końcowy, takie jak termin aplikacji, faza rozwojowa chwastów czy przebieg warunków pogodowych. Podczas interpretacji badań szczególną uwagę przywiązujemy do chwastów jednoliściennych, które lokalnie stanowią bardzo duże zagrożenie

 

 

ZABIEG POWSCHODOWY

 

Rassel 100 SC (0,05 l/ha) / Cevino 500 SC (0,2–0,3 l/ha) / diflufenikan 500 SC (0,3 l/ha)

Na uwagę zasługuje badanie testujące nową opcję ochrony stosowaną po wschodach. Produktem bazowym w zwalczaniu chwastów dwuliściennych jest Rassel 100 SC, który zawiera substancję czynną florasulam.
Florasulam jest substancją z grupy triazolopirymidyn bardzo skuteczną w zwalczaniu takich chwastów dwuliściennych jak: mak polny, przytulia czepna, rumian, maruna nadmorska, chwasty krzyżowe (rzepak, tasznik, stulicha psia), a także chaber bławatek. Drugi dobrany komponent, preparat Cevino 500 SC ma zaś zadanie zniszczyć chwasty jednoliścienne, a zwłaszcza miotłę zbożową. Dopełnieniem tej mieszaniny jest substancja aktywna diflufenikan, która doskonale zwalcza przytulię czepną oraz na długo chroni od zachwaszczenia wtórnego. Tak dobrane preparaty pozostają skuteczne do zastosowania do końca jesiennej wegetacji. Rozwiązanie to wyróżnia się praktycznie bezbłędnym zwalczaniem maków polnych oraz przytulii czepnej. Ponadto taki dobór komponentów oraz zastosowane dawki pozwalają uzyskać przewagę nad innymi popularnymi rozwiązaniami w zwalczaniu przytuli czepnej, szczególnie w przypadku zabiegów późnojesiennych (w gorszych warunkach pogody oraz w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej chwastów).

Rassel 100 SC (0,05 l/ha) / chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) / diflufenikan 500 SC (0,3 l/ha)

 

W tym rozwiązaniu zastosowano modyfikację względem poprzedniej opcji. W celu kontroli chwastów dwuliściennych użyto produktów Rassel 100 SC oraz preparat zawierający diflufenikan. Natomiast zmiana dotyczy komponentu odpowiedzialnego za zwalczanie chwastów jednoliściennych. Zamiast Cevino 500 SC zastosowano preparat zawierający popularną substancję czynną chlorotoluron. Jej odrębny mechanizm działania bardzo dobrze zwalcza miotłę zbożową. Ponadto silnie wspiera kontrolę chabra bławatka.

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / Cevino 500 SC (0,2–0,3 l/ha) / diflufenikan 500 SC (0,3 l/ha)

Badana opcja zabiegu herbicydowego została zastosowana w fazie po wschodach pszenicy. Podstawą do badań stał się preparat Galmet 20 SG zawierający metsulfuron metylu w formulacji SG. Pestycyd charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu tak uporczywych chwastów jak: maruna bezwonna, chwasty rumianowate czy maki. Spośród wszystkich herbicydów zbożowych najlepiej likwiduje bodziszka drobnego oraz efektywnie niszczy fiołka, przetacznika perskiego, kurzyślad polny i niezapominajkę polną. Na stanowiskach po rzepaku idealnie zwalcza samosiewy rzepaku. Zadaniem głównym drugiego z badanych preparatów
Cevino 500 SC jest oczywiście zwalczanie chwastów jednoliściennych.
Badany komponent – diflufenikan 500 SC kontroluje i wspiera zwalczanie przytuli czepnej, czy fiołka polnego. Atutem opcji okazała się możliwość długiego stosowania – do końca jesiennej wegetacji. Wyniki z naszych doświadczeń potwierdzają wysoką skuteczność zwalczanych chwastów

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / chlorotoluron 500 SC (2,0 l/ha) / diflufenikan 500 SC (0,3 l/ha)

W porównaniu do poprzedniej opcji produktem kontrolującym chwasty jednoliścienne, w tym szczególnie miotłę zbożową, stał się w tej części badań preparat zawierający substancję aktywną chlorotoluron. Jej odrębny mechanizm działania oraz możliwość stosowania przy niższych temperaturach sprawia, że jest dobrym komponentem do jesiennych rozwiązań. Ponadto jak wskazują wyniki silnie wspiera zwalczanie chabra bławatka. Zatem użycie wskazanych trzech substancji aktywnych w tym rozwiązaniu również skutecznie zniszczyło chwasty dwuliścienne, a to za sprawą obecności Galmet 20 SG oraz produktu zawierającego diflufenikan 500 SC scharakteryzowanych w późniejszych wynikach.

Rassel 100 SC (0,05 l/ha) / Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / Cevino 500 SC (0,2–0,3 l/ha)

Technologia do zastosowania powschodowego. Dzięki wykorzystaniu dwóch silnych substancji czynnych: metsulfuron metylu zawarty w produkcie Galmet 20 SG oraz florasulam zawarty w Rassel 100 SC otrzymaliśmy jedno z mocniejszych rozwiązań w walce z chwastami dwuliściennymi. Szerokie spektrum pozwala kontrolować najpopularniejsze chwasty występujące na naszych polach. Do ich grona możemy zaliczyć m.in. takie chwasty jak: fiołek polny, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, krzywoszyj polny, mak polny, chaber bławatek, przytulia czepna. Trzeci produkt Cevino 500 SC jest idealnym dopełnieniem, którego zgodnie
z wcześniejszą charakterystyką zadaniem jest zwalczanie chwastów jednoliściennych z miotłą zbożową na czele.

 

 

 

 

TECHNOLOGIA DWUZABIEGOWA

Wnioski z badań pokazują, że dwuzabiegowa technologia ochrony zbóż ozimych przed chwastami jest szczególnie polecana na plantacje o bardzo późnych zasiewach. Zasiewy wykonane po zbiorach buraków cukrowych czy kukurydzy na ziarno również warto ochronić przed chwastami, gdyż nigdy nie wiemy, jak długa będzie jesień oraz jakie warunki będą panowały zimą. Kolejnym przykładem, w którym to rozwiązanie sprawdziło się dobrze, są gleby o płytko znajdujących się nasionach chwastów, czyli na gospodarstwach stosujących choćby uproszczenia uprawowe.

H1: W prowadzonych badaniach zadaniem tego zabiegu było zniszczenie przede wszystkim miotły zbożowej. Jest to chwast, który z jesiennych wschodów wiosną stanowi największe zagrożenie i konkurencję dla rośliny uprawnej. Ponadto to wiosną jest trudniejszy w zwalczaniu.
W naszych doświadczeniach, dobierając dwa produkty, uwzględniliśmy również chwasty dwuliścienne, które podczas sprzyjających warunkówpotrafią intensywnie wschodzić pomimo późnej pory.

H2: Zabieg wiosenny korekcyjny wykonaliśmy po ruszeniu wegetacji.
Zastosowano Fundamentum 700 WG – niezwykle mocny herbicyd zawierający trzy uzupełniające się substancje aktywne: tribenuron metylu, metsulfuron metylu oraz florasulam. Produkt charakteryzuje się bardzo
szerokim spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych. Zwalcza takie chwasty jak: fiołek polny, chaber bławatek, przytulia czepna, bodziszek drobny, mak polny, tobołki, taszniki i wiele innych

WYKRES 1. Skuteczność preparatu CEVINO 500 SC w zwalczaniu
miotły zbożowej, w zależności od terminu jesiennej aplikacji – średnia
z 3 lokalizacji.

 

 

 

Polecane produkty