Po co stosujemy nawozy dolistne w uprawach rolniczych?

Nawozy dolistne przez dłuższy czas  były traktowane jako jeden z elementów niepotrzebnych lub zbędnych w uprawach rolnych. Jednak z czasem, gdy coraz więcej mówi się o roli poszczególnych mikroelementów w danej uprawie są one traktowane jako jeden z elementów, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy rośliny, jak i również wpływa na lepsze wykorzystanie makroskładników NPK. 

W pełni wykorzystane makro i mikroelementy to zdrowsza roślina, a co za tym idzie większy plon, który przekłada się na większe zyski z naszych upraw. Każda roślina ma swój „ulubiony” mikroelement i na przykład dla rzepaku jest to bor, który kontroluje proces wzrostu i podziału komórek stożka wzrostu korzenia, odpowiada za gospodarkę wodną rośliny, czy też ma wpływ na dojrzewanie pyłku i wzrost łagiewek pyłkowych.

Na zdjęciu widzimy pustą przestrzeń w korzeniu. Tak między innymi objawiają się niedobory boru w rzepaku. Często widoczny szczególnie tej wiosny.

Aby zapobiec takim zjawiskom polecamy zastosować preparat Cropvit B w dawce 1-1,5 l/ha już jesienią razem z nawozem OPTI Rzepak w dawce 2-3 kg/ha i powtórzyć ten sam zabieg wiosną. Dawka boru powinna być uzależniona od oczekiwań rolnika co do zebranego plonu. Im są one większe, tym dawka powinna być wyższa. Pozwoli to uzupełnić zawartość tego pierwiastka oraz makro i mikroskładniki w roślinie.

W pszenicy możemy wymienić  m.in. miedź [Cu] , która wpływa na reakcję utleniania, kontroluje zawartość chlorofilu, zmniejsza podatność na wyleganie poprzez utlenianie fenoli do substancji ligninowych. Poza tym miedź kontroluje przemieszczanie się azotu z liści i źdźbła w kierunku kłosa, który akumulowany jest w ziarniakach.

Na zdjęciu widzimy charakterystyczne zawijanie się liści, zwane również „świńskim ogonkiem”, są to objawy niedoboru miedzi w pszenicy.

Aby zapobiec takiemu zjawisku na naszych polach polecamy zastosowanie preparatu CROPVIT Cu w postaci schelatyzowanego koncentratu miedzi zawierającego 78g Cu/L w dawce 1-2L już w fazie 25-28 BBCH lub nawozu OPTI zboża w dawce 3kg/ha, co pozwoli uniknąć nam takich widoków oraz wpłynie na lepszą zdrowotność naszej uprawy.

W kukurydzy natomiast jedną z ważniejszych ról odgrywa cynk [Zn], który bierze udział w procesie syntezy białek, odpowiada za płodność pyłku, prawidłową fotosyntezę oraz przygotowuje roślinę na stres (mróz ,susza). Ważną rolę pełni również Bor [B], który odpowiada za prawidłowe wykształcenie kolb i ziarniaków, a także fosfor, który wpływa na wzrost i rozwój systemu korzeniowego.                              

Na zdjęciu widzimy efekt niedoboru fosforu. Roślina jest mała z charakterystycznymi czerwonymi przebarwieniami.

W takiej sytuacji możemy zastosować Cropvit P zawierający 35% fosforu, który pozwoli szybko zniwelować niedobór. Musimy również pamiętać, że fosfor nie jest pobierany przez rośliny w niskich temperaturach, dlatego stosowanie go w początkowych fazach rozwoju przygotuje rośliiny na trudne warunki atmosferyczne. Możemy również zastosować gotową mieszankę nawozu OPTI Kukurydza w dawce 3kg/ha. Dostarczymy w ten sposób roślinie makro oraz mikroelementów.

Płynne nawozy Cropvit to w pełni przyswajalne mikroelementy, które możemy stosować w dowolnych kombinacjach, ponieważ sami możemy skomponować mieszankę według potrzeb, tak aby efektywnie i w pełni wykorzystać potencjał rośliny. Forma chelatu zapewnia szybkie przyswajanie oraz wykorzystanie mikroskładników.

Dla zwolenników gotowych mieszanin mikroelementów mamy serie nawozów dolistnych OPTI skomponowanych i dobranych, tak aby spełniały w pełni potrzeby konkretnej uprawy. Wszystkie nawozy z tej grupy charakteryzują się najwyższą jakością komponentów i bardzo dobrą rozpuszczalnością oraz wysoką koncentracją makro i mikroskładników.

Polecane produkty