Po co używać adiuwantów?

Jak wskazuje łaciński źródłosłów (czasownik adiuvare oznacza „pomagać, wspierać”) adiuwanty to substancje pomocnicze znajdujące się w środkach ochrony roślin i/lub dodawane do nich, które poprzez zmianę właściwości fizycznych cieczy podnoszą skuteczność działania preparatów.

Dostępne w naszej gamie adiuwanty spełniają różne funkcje, ponieważ dosyć istotnie różnią się składem. Celem jest skuteczne wspomaganie działania środków ochrony roślin. Dlatego jeden adiuwant będzie lepszy do herbicydów z grupy sulfonylomoczników, a inny bardziej odpowiedni do insektycydów z grupy pyretroidów.

Rolą adiuwantów jest nie tylko ułatwienie wnikania substancji czynnej preparatu do wnętrza rośliny. Mogą one również zmieniać właściwości użytkowe formulacji preparatu i cieczy opryskowej. Stąd przyjął się podział na adiuwanty aktywujące i modyfikujące.

ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN Z ADIUWANTAMI SĄ SKUTECZNIEJSZE

 

MĄDRZE WYBIERZ PRODUKT

Wybierz adiuwant, który przez wzgląd na swoje cechy będzie odpowiedni do zastosowania z danych pestycydem, nawozem bądź innym agrochemikalium. Poniższa tabela wskazuje odpowiednie zastosowanie naszych adiuwantów.

RODZAJ PREPARATU / PROBLEM

Asystent+

Partner+

Stablix pH

SoilON

Brafil

CleanSpeed

Herbicydy z grupy sulfonylomoczników (stosowane solo)

 

 

 

 

Sulfonylomoczniki z herbicydami z innych grup

 

 

 

 

 

Herbicydy kontaktowe

 

 

 

 

 

Herbicydy doglebowe

 

 

 

 

 

Graminicydy

 

 

 

 

 

Glifosat

 

 

 

 

Regulatory wzrostu

 

 

 

 

Fungicydy

 

 

 

 

Fungicydy z grupy triazoli

 

 

 

 

Fungicydy sadownicze wrażliwe na wysokie pH cieczy (np. kaptan)

 

 

 

 

 

Insektycydy

 

 

 

 

 

Insektycydy fosfoorganiczne oraz neonikotynoidy
(chloropiryfos, acetamipryd)

 

 

 

 

Insektycydy z grupy perytroidów

 

 

 

 

 

Pestycydy wymagające kwaśnego lub lekko kwaśnego pH

 

 

 

 

 

Złożone mieszaniny (np. ŚOR z nawozami i biostymulatorami), ułatwienie mieszalności

 

 

 

 

Nawozy i biostymulatory

 

 

 

 

 

Obniżenie twardości wody

 

 

 

 

 

Higiena opryskiwacza

 

 

 

 

 

Zapobieganie pękania łuszczyn rzepaku i strąków grochu

 

 

 

 

 

Zapobieganie porastaniu ziarna

 

 

 

 

 

Polecane produkty