Porastanie zbóż

Porastanie przedżniwne w skali światowej jest bardzo poważnym problemem, nad którym pracują hodowcy zbóż w wielu krajach. Na naszym krajowym podwórku dotyczy to średnio około 10% areału zbóż. Bywają lata, gdy ta wartość wzrasta do kilkudziesięciu procent.

Porastanie to proces biochemiczny zachodzący wewnątrz ziarniaka i dotyczy kiełkowania. Najpierw dochodzi do kiełkowania utajonego – co nie jest widoczne gołym okiem, a następnie zachodzą zmiany widoczne na zewnątrz – pękanie okrywy owocowo-nasiennej i pokazanie się kiełka, a później pierwszego listka i korzonków zarodkowych.

Dlaczego zboża porastają?

Przyczyn porastania ziarna w kłosach jest kilka. Do najważniejszych należą warunki atmosferyczne. Obecny przebieg pogody (opady deszczu podczas dojrzałości pełnej ziarna, wysoka wilgotność powietrza oraz słoneczne dni między opadami) powoduje wzmożenie problemu porastania. Niektóre gatunki zbóż są ponadto bardziej podatne na ten proces. Wysokie ryzyko występuje także podczas intensywnej produkcji rolnej, gdy stosowane są wysokie dawki azotu. 

Konsekwencje

Porośnięte ziarno traci swą jakość, wartość oraz użyteczność. Nie nadaje się do celów konsumpcyjnych, gdyż mąka z porośniętego ziarna użyta do pieczenia sprawi, że chleb będzie gumowaty i kleisty, a skórka nienaturalnie ciemno zabarwiona. Bardzo łatwo to zweryfikować podczas skupu. Porośnięte ziarno ocenia się poprzez liczbę opadania, która mówi nam o aktywności enzymu alfa-amylazy. Dochodzą także problemy z przechowaniem, a porośnięty materiał siewny nie nadaje się do dalszego wysiewu.  

Jak ograniczyć porastanie?

Poprzez zastosowanie produktu BRAFIL NEW możemy znacznie ograniczyć ryzyko porastania ziarniaków. Jak wskazują badania przeprowadzone w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w wyniku wykonania zabiegu na nasionach powstaje powłoka, która wstrzymuje przenikanie wody do wnętrza ziarniaka i opóźnia proces kiełkowania. BRAFIL NEW należy zastosować w dawce 0,3-0,4 l/ha gdy ziarno jest w fazie dojrzałości woskowej miękkiej do dojrzałości woskowej twardej.


Fot. Kłosy pszenżyta ozimego (IUNG Puławy), FOTOGRAFIA GÓRNA – kłosy traktowane preparatem Brafil New; FOTOGRAFIA DOLNA – kłosy traktowane wodą.

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

 

Polecane produkty