PROTESTY ROLNIKÓW 2024

Oświadczenie PUH Chemirol sp. z o. o. w sprawie protestów rolniczych 

 

PUH Chemirol sp. z o. o., działając na polskim rynku od blisko 35 lat, z uwagą śledzi protesty rolnicze, które odbywają się w całym kraju. Celem niniejszego oświadczenia jest przedstawienie stanowiska firmy w tej sprawie.

Doceniamy trud i złożoność pracy rolniczej, a także wyzwania, z jakimi borykają się rolnicy.

Jako firma, której misją jest partnerstwo i doradztwo w rolnictwie, rozumiemy frustrację i niezadowolenie polskiej wsi, które doprowadziły do protestów.

Popieramy zdecydowaną większość postulatów zgłaszanych przez protestujących rolników. Szczególną uwagę zwracamy na problem cen minimalnych na produkty rolne, gwarantujących opłacalność produkcji polskiemu rolnikowi oraz zagadnienie skupu interwencyjnego. Mamy obecnie w Polsce potężne zapasy zbóż w magazynach i pod tym względem kolejne żniwa mogą okazać się katastrofalne dla rolników. Wyrażamy głęboką nadzieję, że te obszary znajdą się w centrum działań decydentów, a ich odpowiednie uregulowanie pomoże efektywnie całemu sektorowi.

PUH Chemirol sp. z o. o. wyraża solidarność z rolnikami i podkreśla, że ich problemy dotyczą całego społeczeństwa.  Jako firma doceniamy ich zaangażowanie w walkę o godziwe warunki pracy i życia oraz stabilny rozwój polskiego rolnictwa. Dzisiejsze wyzwania polskiego rolnictwa mogą jutro mieć wpływ na wszystkich Polaków.

Należy podkreślić, że protesty mają mieć charakter pokojowy i nie są związane z żadną partią polityczną. Wzywamy do dialogu i konstruktywnego rozwiązania problemów, które doprowadziły do protestów. Jesteśmy przekonani, że tylko poprzez rzeczowy dialog i wzajemne zrozumienie możemy zbudować lepszą przyszłość dla polskiego rolnictwa i całego społeczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku,
Zarząd PUH Chemirol sp. z o. o.