REGULACJA RZEPAKU

Bez odpowiednio rozwiniętego systemu korzeniowego roślina nie jest w stanie wykształcić odpowiednio dużej powierzchni liściowej, z kolei bez odpowiednio rozwiniętej masy
nadziemnej nie wykształci silnego systemu korzeniowego.

1. Zabieg jesiennego „skracania” rzepaku wykonany przy zastosowaniu odpowiedniego środka bądź mieszaniny wpływa korzystnie na wzrost i rozwój roślin rzepaku oraz nie prowadzi do niekorzystnego zahamowania
ich wzrostu.


2. Zbyt mocne „skrócenie” rzepaku powoduje silne ograniczenie rozwoju masy nadziemnej, co przyczynia się do spadku wydajności procesu fotosyntezy (samoodżywiania się roślin) i w konsekwencji wpływa negatywnie
na rozwój systemu korzeniowego


3. Większy przyrost masy korzeni na obiektach poddanych zabiegowi przekładał się w konsekwencji na wzrost masy części nadziemnej i grubość szyjki korzeniowej. Zależność ta funkcjonuje w obie strony: bez odpowiednio
rozwiniętego systemu korzeniowego roślina nie jest w stanie wykształcić odpowiednio dużej powierzchni liściowej (pobieranie wody i składników pokarmowych), z kolei bez odpowiednio rozwiniętej masy
nadziemnej nie wykształci silnego systemu korzeniowego (spadek wydajności procesu fotosyntezy)

Kontrola vs Ambrossio 500 SC (0,35 l/ha) + Mepik 300 SL (0,6 l/ha)

Polecane produkty