Regulacja wzrostu zbóż wiosną

Zdobywanie satysfakcjonujących plonów wymaga od producentów  stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii ochrony roślin. Jednym z zabiegów, który jeszcze kilkanaście lat temu był stosowany tylko przez niewielką cześć rolników jest regulacja pokroju zbóż. Dziś to już coraz częściej stały punkt w technologicznym kalendarzu każdego producenta.

W naszej branży od lat obserwujemy postęp, którego konsekwencją jest zmiana naszych przyzwyczajeń. Wdrażanie nowoczesnego rolnictwa winno być zrównoważone na wielu płaszczyznach agrotechniki. Dlatego bardzo często zabieg R1 w fazie strzelania w źdźbło już nie wystarczy. Wówczas rekomendujemy zastosowanie drugiego zabiegu R2. Dotyczy to szczególnie intensywnie prowadzonych plantacji pszenic, pszenżyta, żyta hybrydowego oraz jęczmienia. Ryzyko wylegania wzrasta także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego – stosowania 2–3 relatywnie dużych dawek, bądź opóźnienia zabiegu R1. Zabieg R2 wnosi do technologii regulacji pokroju zbóż wiele pozytywnych zmian; skracamy i usztywniamy kolejne międzywęźla oraz dokłosie, kontynuując tym samym skrócenie rośliny, pogrubienie i usztywnienie źdźbła na całej jej długości.

PSZENICA

 

 Wylegnięty łan to:

  • spadek ilości plonu
  • obniżenie parametrów jakościowych
  • porastanie
  • trudniejszy zbiór
  • gorszy wynik finansowy
  •  

ZŁOTA ZASADA SKRACANIA

FACHOWE SKRACANIE = MNIEJSZA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE = DŁUŻSZY KŁOS =

WIĘKSZY PLON

* Zgodnie z etykietą stosować raz w sezonie wegetacyjnym.

 

Fot. Wpływ stosowania regulatorów wzrostu na budowę źdźbła pszenicy.

 

 


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

Polecane produkty