Rzepak potrzebuje szybkiej regulacji i ochrony

Nie daj rzepakowi zbyt szybko zakwitnąć! Tylko szybki zabieg regulatorem wzrostu zagwarantuje wysoki plon! Użyj MEPIK 300 SL

Sytuacja 1

Rzepak wymaga silnej ochrony grzybobójczej ze względu na presję występowania suchej zgnilizny roślin kapustnych, jednak wigor jego wzrostu nie jest bardzo szybki.

 

 

Sytuacja 2

Rzepak dobrze przezimował i z tego powodu bardzo szybko rozpoczął proces wydłużania pędu głównego przy bogatej masie liści. Wymagana jest silniejsza regulacja pokroju rzepaku, aby nie dopuścić dysproporcji rozwoju między pędem głównym a pędami bocznymi. Lustracja wykazuje ponadto zagrożenie ze strony chorób grzybowych.

Co zapewnia Mepik 300 SL?
  • w rzepaku ozimym reguluje wzrost pędu głównego, dzięki czemu rzepak lepiej rozwija rozgałęzienia boczne, tak ważne w kontekście końcowego plonu;
  • odpowiednia regulacja pędu głównego rzepaku zapobiega zbyt wczesnemu zakwitaniu pędu głównego oraz wyrównuje proces kwitnienia i dojrzewania całej uprawy;
  • produkt jako jedyny zawiera chlorek mepikwatu solo, umożliwiając rolnikowi dobór komponentu odpowiedniego do sytuacji na polu
MEPIK 300 SL to regulator wzrostu zarejestrowany w uprawach
  • pszenica ozima
  • pszenżyto ozime
  • rzepak ozimy
Najważniejsze cechy regulatora wzrostu Mepik 300 SL
  • produkt w pełni bezpieczny dla roślin uprawnych;
  • możliwy do zastosowania nawet w wyższych temperaturach. Przewagą produktu jest zastosowanie w szerokim zakresie temperatur (już od 5°C)
  • działa długo i skutecznie dzięki systemicznemu działaniu w roślinie;
  • skutecznie reguluje rośliny w szerokim oknie zastosowania w zarejestrowanych uprawach.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.