System bezpieczeństwa pasz GMP Plus

System Bezpieczeństwa Pasz GMP+ jest programem służącym zapewnieniu bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha produkcji pasz. Jest to program o zasięgu międzynarodowym.

 
 
Ustanowienie i rozwój programu były w pierwszym rzędzie skutkiem zapotrzebowania na bardziej efektywny nadzór nad bezpieczeństwem pasz w procesie produkcji. Dodatkowym czynnikiem, który doprowadził do powstania programu były szkody spowodowane przez mniej lub bardziej poważne przypadki zanieczyszczenia i skażenia.

We wstępnej fazie powstało zapotrzebowanie na lepsze rozróżnienie na coraz bardziej nasyconym rynku sprzedaży produktów zwierzęcych w Europie. Od 1999 roku bezpieczeństwo żywności i pasz jest pierwszorzędnym zagadnieniem międzynarodowym, zarówno w wymiarze politycznym jak i handlowym, w wyniku poważnych incydentów zaistniałych w sektorze pasz. Zapewnienie bezpieczeństwa pasz stało się zatem warunkiem podstawowym w sprzedaży.

Podstawową zasadą w programie zapewnienia bezpieczeństwa pasz GMP+ jest reguła stanowiąca, że łańcuch produkcji pasz jest częścią produkcji żywności. Właściwe zapewnienie bezpieczeństwa pasz na całym świecie jest zatem priorytetowe. Firmy muszą wypełniać zobowiązania i właściwie reagować na potrzeby związane z wytwarzanie produktów zwierzęcych. System bezpieczeństwa pasz GMP+ ma pomóc w realizacji tego celu.

System Zapewnienia Bezpieczeństwa Pasz GMP+ jest rozwijany od 1992 roku. Od 1992 do 2009 roku był on zarządzany przez Komisję ds Pasz Zwierzęcych w Hadze. Od 2010 roku program ten jest zarządzany przez GMP+ International.