Zadbajmy o nasze użytki zielone (cz. 1)

Zbliża się okres, kiedy będziemy mogli wejść w pole. Dla hodowców bydła jest to okres, gdy poza pracami na polach uprawnych, trzeba myśleć, co zrobić, by nasze użytki zielone przyniosły jak najwięcej wartościowej paszy.

Od czego musimy zacząć? Podobnie jak przy uprawie zbóż i rzepaku – od nawożenia. Jednak to, ile i czego należy wysiać na łąkę lub pastwisko, zależy w głównej mierze od ph gleby i zawartości wapnia (magnez także podnosi ph) oraz ogólnej zasobności w azot, potas, fosfor i magnez.

Coraz częściej w mojej praktyce spotykam się z hodowcami badającymi odczyn gleby i stosującymi nawozy pod konkretne uprawy.

Dziś parę zasad:
  1. Lucerna najlepiej rośnie przy ph 6,7-7,5, natomiast trawy lubią odczyn od 6 do 6,5.
  2. Najchętniej pobieraną formą azotu jest forma azotanowa ( NO3), jednakże przy niższym ph rośliny łatwiej pobierają formę saletrzaną (NO3-), a przy wyższym amonową (NH4+). Trudne warunki w roku ubiegłym (nadmierne uwilgocenie gleby i stworzenie warunków beztlenowych) będą w znacznym stopniu blokować procesy nitryfikacyjne (proces utleniania przez bakterie nitryfikacyjne kationów amonowych NH4+ do anionów azotanowych NO2-(III), a następnie do anionów azotanowych NO3-(V),które są stosunkowo nietrwałe i ulegają wypłukiwaniu co powoduje straty azotu w glebie).
  3. Pamiętajmy, by nawozić użytki zielone siarką – przecież to podstawowy składnik budulcowy białek, a chcemy mieć pasze o wysokim udziale białka, by go nie kupować. Nawozy z siarką powinniśmy stosować jak najwcześniej, w marcu na ostatnie przymrozki w ilości co najmniej 15 kg siarki/ha (33 SO3). Na glebach o niskim ph unikajmy saletrzaków, gdyż są one silnie zakwaszające.
  4. Nawozy potasowe stosujmy jesienią i wiosną po 50%. Potas zapewnia prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy oraz reguluje gospodarkę węglowodanową roślin. Wysiewajmy go jak najwcześniej.
  5. Nawożmy zgodnie z naszymi oczekiwaniami plonu. Łąka lub pastwisko przy plonie 10 t zielonki potrzebują około: 45-50 kg azotu (N), 14 kg fosforu (P2O5), 45-60 kg potasu (K2O), 15-20 kg wapnia (CaO), 6-7 kg magnezu (MgO), 5 kg siarki (S w przeliczeniu na SO3 – 12,5 kg).
  6. Pamiętajmy także, że użytki zielone to specyficzny układ florystyczny i jest on bardzo wrażliwy na wapnowanie i nawożenie azotem, dlatego też zabieg wapnowania powinien być wykonywany rozważnie. Jeżeli gleba ma odczyn niższy od optymalnego, powinniśmy zastosować jesienią tylko wapno węglanowe lub węglanowe magnezowe. Nie wolno używać wapna tlenkowego. W przypadku optymalnego odczynu i niskiej zasobności w magnez zaleca się wykorzystać wapno magnezowe. Co jest jeszcze ważne – jeżeli mamy gleby organiczne ( torfy, mursze), powinniśmy ograniczać wapnowanie, gdyż przyspiesza to rozkład substancji organicznej i degraduje taką glebę.
  7. Jeżeli jesienią stosujemy nawożenie organiczne w okresie wiosennym, nie stosujemy wapnowania