Zapotrzebowanie pokarmowe rzepaku na 1 tonę plonu

Tabela pokazuje zapotrzebowanie rzepaku na 1 tonę plonu

Pierwiastki pierwszorzędowe

N

60

kg

P2O5

25

kg

K2O

80

kg

Pierwiastki drugorzędowe

CaO

50

kg

MgO

15

kg

S

15

kg

Mikroelementy

B

60

g

Mn

100

g

Zn

100

g

Cu

40

g

Mo

2

g

Polecane produkty