Zwalczanie chorób grzybowych w buraku cukrowym

Nasze technologie zapewnią skuteczne zwalczanie chorób grzybowych w buraku cukrowym nowoczesnymi fungicydami. Nowa na polskim rynku substancja difenokonazol użyta w preparacie Porter 250 EC niezawodnie zwalczy chwościka buraka cukrowego. 

PORTER 250 EC to niezwykle silny środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnejno działaniu systemicznym. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie, chroniąc rzepak, buraki cukrowe oraz zboża przed licznymi chorobami grzybowymi. Mechanizm działania polega na hamowaniu podstawowych procesów biochemicznych grzybów, co w następstwie prowadzi do ich całkowitego obumierania. W uprawach buraka cukrowego jest używany od lat w Europie Zachodniej. W Polsce nowość wprowadzona na rynek przez firmy Innvigo i Chemirol.

TECHNOLOGIA 1

 

 

 

TECHNOLOGIA 2 PÓŹNY ZBIÓR

 

 


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Wyniki doświadczeń fungicydowych w burakach cukrowych


Najskuteczniejszy efekt zwalczania chorób grzybowych uzyskano po zastosowaniu fungicydu Porter 250 EC w połączeniu z azoksystrobiną oraz solo.
Efekt wizualny był wyraźnie lepszy niż przy zastosowaniu produktu porównawczego. Wysokie działanie fungicydowe dotyczyło wszystkich obecnych
na plantacji chorób grzybowych, tj. chwościka buraka, brunatnej plamistości liści oraz rdzy buraka.

Wykres 1. Skuteczność zwalczania chorób buraka cukrowego przez wybrane kombinacje fungicydowe.

Przy technologii dwuzabiegowej najwyższy plon zebrano dla kombinacji Porter 250 EC + azoksystrobina 250 EC/Duett Ultra 497 SC. Niewiele gorszy
wynik uzyskano dla kombinacji dwuzabiegowej z Porterem 250 EC. W przypadku tych kombinacji wysoki poziom plonowania w pełni pokrywał się
z dobrymi wskaźnikami dotyczącymi ochrony buraka przed chorobami. Zdecydowanie najniższy plon zebrano z poletek kontrolnych (około 25 t/ha
niższy plon niż w przypadku najwyżej plonującej kombinacji). Wykonanie wyłącznie 1 zabiegu preparatem Porter 250 EC spowodowało wzrost plonu
o ok. 8,5 t/ha.

Wykres 2. Wpływ stosowania difekonazolu na ochronę buraka cukrowego przed chorobami.

 

  

Fot. 1. Dział R&D Chemirol                                                               Fot. 2. Kontrola vs Porter 250 EC + azoksystrobina 250 SE vs produkt

Polecane produkty