Zwalczanie chorób w uprawie ziemniaka

Podczas ciepłej wiosny, o umiarkowanych opadach rośliny rozwijają się szybciej i trudniejsza jest ocena pierwotnej infekcji, która może pochodzić ze środowiska glebowego. W tym przypadku należy stosować fungicydy
wgłębne, które dzięki wnikaniu do rośliny na głębokość kilku warstw komórek, mogą jeszcze w ciągu 2–3 dni po zakażeniu roślin być skuteczne i działać leczniczo lub fungicydy układowe, zapewniające długotrwałe działanie i ochronę przed zarazą ziemniaka. Kolejne zabiegi stosuje się w zależności od warunków pogodowych; przy większym zagrożeniu rozwoju choroby kolejne aplikacje wykonuje się co 7 dni (fungicydy powierzchniowe) – 10 dni (fungicydy wgłębne lub układowe). W warunkach niesprzyjających występowaniu chorób odstępy między zabiegami można wydłużyć do 10–14 dni.
Wszystkie fungicydy warto zastosować ze specjalistycznym adiuwantem Asystent+.

Planet 72 WP w dawce 2,5 kg/ha

• doskonale działa interwencyjnie i wyniszczająco
• silnie zabezpiecza przed wtórnymi infekcjami
• szybko przemieszcza się w roślinie
• niskie nakłady na hektar – jedno z bardziej ekonomicznych rozwiązań

Porter 250 EC w dawce 0,5–0,6 l/ha

• skutecznie zwalcza gatunki grzybów powodujące alternariozę ziemniaka
• działa zapobiegawczo, interwencyjnie i zabezpieczająco – długi czas działania (do 14 dni)

Zorvec Enicade w dawce 0,15 l/ha

• całkowita odporność na zmywanie, już po 20 minutach
• eliminuje ryzyko nieskutecznego zabiegu
• działanie systemiczne
• doskonała skuteczność w ochronie przed zarazą na liściach, zarazą łodygową, a w konsekwencji do zapobiegania zarazie bulw

Banko 500 SC w dawce 2 l/ha

• skuteczność działania niezmienna od lat
• brak ryzyka pojawienia się odporności ze względu na unikalny sposób działania
• zapobiegnie rozwojowi najgroźniejszej choroby upraw ziemniaka – zarazy
• odporność na zmywanie przez opady
• unikalna formulacja zapewniająca perfekcyjne przyleganie preparatu do rośliny i pozostawanie nawet podczas ulewnych deszczy
• stabilność i niezmienna aktywność w różnych pH wody

Copper Max New 50 WP w dawce 1,5–2 kg/ha

• preparat zawiera miedź w postaci wodorotlenku miedzi, dzięki czemu wykazuje mniejszą zmywalność formulacji niż ma to miejsce w przypadku np. tlenochlorku miedzi i lepsze przyleganie do opryskiwanej powierzchni
• preparat nie jest fitotoksyczny w stosunku do roślin uprawnych

Indomate 725 WP w dawce 2,5 kg/ha

• skutecznie zwalcza zarazę ziemniaka
• działa zapobiegawczo i interwencyjnie

Polecane produkty