Zwalczanie chwastów w uprawach ziemniaka

W celu skutecznego zwalczenia chwastów w uprawach ziemniaka polecamy preparaty:

ZABIEG 1

Boa 360 CS 0,25 l/ha- 1 zabieg, po sadzeniu, a przed wschodami ziemniaków

• nowoczesna formulacja mikrokapsuł, bezpieczniejsza dla roślin
• podstawa doglebowego zwalczania chwastów w ziemniaku
• skutecznie zwalczająca groźne chwasty jednoi dwuliścienne w uprawie ziemniaka w uprawie ziemniaka, w tym przytulię czepną i rdesty

Buzzin 0,75 kg/ha- 1 zabieg, przed wschodami ziemniaków

• substancja czynna środka hamuje przebieg fotosyntezy u chwastów wrażliwych
• ma szerokie spektrum zwalczanych chwastów
• elastyczny termin stosowania oraz długi okres działania w glebie

Aurelit 70 WG 0,75 kg/ha - 1 zabieg, przed wschodami ziemniaków

• substancja czynna środka hamuje przebieg fotosyntezy u chwastów wrażliwych
• szerokie spektrum zwalczanych chwastów
• elastyczny termin stosowania oraz długi okres działania w glebie

Citation 70 WG 0,5 kg/ha- 1 zabieg, przed wschodami ziemniaków

• substancja czynna środka hamuje przebieg fotosyntezy u chwastów wrażliwych
• szerokie spektrum zwalczanych chwastów
• elastyczny termin stosowania oraz długi okres działania w glebie

ZABIEG 2

Rimel 25 SG 40–60 g/ha - 2 zabieg, po wschodach ziemniaków

• długi okres zastosowania
• bezwzględny w walce z uciążliwymi chwastami zarówno jedno-, jak i dwuliściennymi
• charakteryzuje się błyskawiczną szybkością wnikania
• pobierany przez liście i częściowo korzenie chwastów
• przemieszcza się do stożków wzrostu
• bezpieczny dla upraw ziemniaków
• idealny komponent do mieszanin zbiornikowych

Aurelit 70 WG 0,5 kg/ha- Można stosować także po wschodowo w mniejszej dawce na hektar.

Citation 70 WG 0,2 kg/ha - Można stosować także po wschodowo w mniejszej dawce na hektar.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

Polecane produkty