AGRITOX 500 SL

SUBSTANCJA CZYNNA: MCPA- związek z grupy fenoksykwasów- 500 g w litrze środka (42,73%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies

FORMULACJA: SL -koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#dymnica pospolita #komosa biała  #mak polny #tasznik pospolity #tobołki polne #gwiazdnica pospolita #jasnota purpurowa #bodziszek drobny #maruna bezwonna #przetacznik perski #przetacznik rolny #rdest powojowy #samosiewy rzepaku

O PRODUKCIE

AGRITOX 500 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie. Środek Agritox 500 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Zwalczane chwasty: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,51/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3 - ch rozkrzewień do końca fazy 3 - go kolanka.

 

Jęczmień ozimy

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3 - ch ro krz wień do końca fazy 3 - go kolanka.

 

Jęczmień jary

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać od fazy 3-ch roz rzewień do ńca fazy 2-go kolanka.

 

Pszenica jara

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.

 

Owies

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.

 

Środek można również stosować w mieszankach zbóż jarych wg powyższych zaleceń .

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średn okropliste

AGRITOX 500 SL
Produkty Siedziba Oddziały