AMAZON

HODOWCA: Limagrain

REJESTRACJA: Polska, 2015 r.

TYP ODMIANY: mieszańcowa zrestorowana w systemie Ogura

  • Synergia bardzo wysokiego potencjału plonowania i wyjątkowej tolerancji na suchą zgniliznę oraz dużej odporności na osypywanie się nasion.
  • Odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria maculans.
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

Bardzo wysokie plonowanie w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2015–2017 - 47,0 dt/ha = 116% wzorca

Zawartość tłuszczu

Wysoka

Plon tłuszczu

Bardzo wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniowczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – wczesna
Pokrój roślin – rośliny średniej wysokości i o średnim stopniu ugięcia łanu

 

Tolerancja
niska średnia wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych

 

Wymagania glebowe
małe średnie duże

 

  Średni plon odmiany Amazon w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU [dt/ha].

  Plon nasion odmiany Amazon w regionach kraju w doświadczeniach porejestrowych COBORU [dt/ha].

 

 
Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach porejestrowych COBORU

Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły. Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian.

w woj. kujawsko-pomorskim
  Chrząstowo k. Nakła Głębokie k. Kruszwicy Głodowo k. Lipna średnia
wzorzec [%] 16 55 22 31
Kuga 13 63 7 28
 

Przezimowanie odmiany Kuga po zimie 2015/2016. Poletko doświadczalne w SDOO Chrząstowo, kwiecień 2016.

Polecane produkty

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały