ASPECT

HODOWCA: Limagrain

REJESTRACJA: Polska, 2018 r.

TYP ODMIANY: mieszańcowa

  • Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
  • Odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych – RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria maculans
  • Bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach – Top 10 COBORU 2016
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

Wysoki potencjał plonowania w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2016–2017 - 47,4 dt/ha = 119% wzorca

Zawartość tłuszczu

Wysoka

Plon tłuszczu

bardzo wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

 

 

 

CECHY ROLNICZE

Termin siewu- wczesny do późnego
Norma wysiewu 35–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia- średnio wczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru- średnio wczesna
Pokrój roślin- kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości

 TOLERANCJA:

Tolerancja NISKA ŚREDNIA WYSOKA
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa  
Czerń krzyżowych

WYMAGANIA GLEBOWE

MAŁE ŚREDNIE DUŻE

Średni plon odmiany Aspect w badaniach rejestrowych COBORU w wybranych miejscowościach, zbiór 2017 [dt/ha]

Średni plon odmiany Aspect w doświdczeniach rejestrowych COBORU, zbiór 2017 [dt/ha]

Plon nasion odmiany Aspect w doświadczeniach porejestrowych COBORU w regionach, zbiór 2017 [dt/ha]

Produkty Siedziba Oddziały