ASSUNTO FAO 250

HODOWCA: Saatbau Linz

REJESTRACJA: Polska, 2020

TYP ODMIANY: Na kiszonkę

  • Mieszaniec pojedynczy
  • Rośliny wysokie do bardzo wysokich – duża biomasa
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Kiszonka

Biogaz

CCM

Zalecana obsada roślin przy siewie [szt./ha]

 

KISZONKA
stanowiska dobre 92 000
stanowiska słabsze 85 000
Wymagania glebowe

Rekomendowana na średnie stanowiska

Charakterystyka

  • rośliny wysokie o znakomitej odporności na wyleganie
  • wysoka zdrowotność, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na głownię guzowatą
  • możliwość użytkowania na ziarno dzięki wysokiemu potencjałowi plonowania

 

TYP KOLBY: flex
ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 16
TYP ZIARNA: flint

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały