BUZZIN

SUBSTANCJA CZYNNA: metrybuzyna – (związek z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: ziemniak

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

gwiazdnica pospolita #jasnota purpurowa #maruna bezwonna #poziewnik szorstki #przetacznik perski #rdest plamisty #tobołki polne #wiechlina roczna #chwastnica jednostronna #komosa biała #rdest kolankowy

O PRODUKCIE

BUZZINTM jest środkiem chwastobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka.
Środek BUZZIN przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Substancja czynna środka hamuje przebieg fotosyntezy u roślin wrażliwych. Środek niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ZIEMNIAK

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, tobołki polne, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest kolankowy

  • Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
  • Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/h
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
BUZZIN

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Zwalczanie chwastów w uprawach ziemniaka

Skuteczna technologia ochrony upraw ziemniaka przed chwastami.

Produkty Siedziba Oddziały