CAR zestaw

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Zestaw CAR to skuteczna jesienna ochrona herbicydowa zbóż od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia zbóż.

W skład zestawu wchodzą:

HERBICYD CEVINO 500 SC

Herbicyd Cevino 500 SC (substancja aktywna – flufenacet) to elastyczny, skuteczny i uniwersalny herbicyd idealny do zastosowań jesienią, który charakteryzuje się szerokim terminem stosowania – przedwschodowo i powschodowo. Działając doglebowo jest pobierany przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, zastosowany po wschodach jest także wchłaniany przez liście. Doskonale komponuje się z innymi herbicydami jesiennymi do zwalczania chwast dwuliściennych.

Herbicyd Cevino 500 SC to:

  • unikalny mechanizm działania – ważny element w antyodpornościowej strategii zwalczania miotły zbożowej,
  • bardzo wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej. Flufenacet zastosowany w wyższych dawkach zwalcza również wyczyńca, życice oraz ogranicza prosowate.

HERBICYD ADIUNKT 500 SC

Herbicyd Adiunkt/Saper 500 SC(substancja aktywna – diflufenikan) to bardzo wysoka skuteczność na fiołka polnego oraz gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, przetaczniki, przytulię czepną. Herbicyd ten wspomaga także zwalczanie miotły zbożowej. Oprysk ten to bardzo ważny komponent wielu technologii jesiennego zwalczania chwastów w zbożach.

Herbicydy Adiunkt/Saper 500 SC to:

  • odmienna grupa chemiczna od najpopularniejszych herbicydów zbożowych – idealny partner do mieszanin, ogranicza ryzyko powstawania odporności chwastów,
  • doskonałe zastosowanie przedwschodowe i powschodowe,
  • długie działanie doglebowe – ponad 8 tygodni.

HERBICYD RASSEL 100 SC

Herbicyd Rassel 100 SC (substancja aktywna – florasulam) to doskonały komponent do mieszanin herbicydów jesiennych, odpowiedzialny za zwalczanie chwastów dwuliściennych. Oprysk ten działa już w temperaturze 5°C. Herbicyd idealny do zastosowań nalistnych w bardzo szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż – od trzeciego liścia do fazy pierwszego kolanka.

Herbicyd Rassel 100 SC to:

  • możliwość stosowania jesienią i wiosną. Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie,
  • wyjątkowa skuteczność w zwalczaniu przytuli czepnej, maku polnego, rumianu polnego, chabra bławatka.
CAR zestaw
Produkty Siedziba Oddziały