CHART 960 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: S - metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g/l (87,3%)

FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
HERBICYD selektywny, układowy, powodujący hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.
Chwasty odporne: bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa wielkolistna, rdest powojowy.

Kukurydza

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę lub bezpośrednio po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH ≤14). W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) herbicyd stosować przed siewem kukurydzy – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały