nowość

ChemiPower

NAZWA HANDLOWA: ChemiPower

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

ChemiPower to wieloskładnikowy nawóz mineralny, zawierający azot, fosfor, potas, a także siarkę, cynk i bor. Idealnie nadaje się do nawożenia roślin o wysokim zapotrzebowaniu na potas oraz na stanowiska ubogie w ten pierwiastek. Przeznaczony głównie do nawożenia gleb w uprawach roślin jarych i ozimych.
ChemiPower jest źródłem w pełni przyswajalnych składników pokarmowych: azotu, fosforu, potasu, siarki oraz mikroelementów. W zalecanych dawkach optymalizuje odżywianie roślin, zapewniając im prawidłowy wzrost, rozwój oraz plonowanie.

 

ChemiPower

SKŁAD NAWOZU

6% N azot całkowitego w formie amonowej  podstawowy budulec struktury roślin,
• niezbędny do startu roślin
• główny składnik plonotwórczy
16% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie • stymuluje rozwój systemu korzeniowego
• zwiększa mrozoodporność
• odpowiedzialny za przemiany energetyczne
35% K2O  tlenek potasu rozpuszczalnego w wodzie • zwiększa krzewienie roślin
• zwiększa odporność roślin na suszę
0,1% Zn  cynk rozpuszczalnego w wodzie • stabilizuje struktury i funkcje biologiczne błony komórkowej
• bierze udział w syntezie auksyn
4% SO3  trójtlenek siarki całkowitego w formie amonowej • gwarantuje optymalne wykorzystanie azotu
• bierze udział w przemianach aminokwasowych
0,02% B  bor rozpuszczalny w wodzie  • synteza i transport cukrów

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały