Codilio FAO 260

HODOWCA: IGP Polska

REJESTRACJA: UE, 2014 r.

TYP ODMIANY: uniwersalna

 • mieszaniec pojedynczy
 • rośliny średniowysokie z dobrze wyeksponowaną cechą stay green
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Kiszonka

Biogaz

Bioetanol

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 85 000
stanowiska średnie 80 000
KISZONKA
stanowiska dobre 88 000
stanowiska średnie 83 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb, z wykluczeniem stanowisk podmokłych, zlewnych.

Charakterystyka

 • bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę i ziarno – 112 dt/ha – 102% wzorca (doświadczenia rozpoznawcze na ziarno COBORU/PZPK w latach 2014–2015)
 • dobra plastyczność w dostosowaniu do zmiennych warunków siedliskowych
 • szybkie oddawanie wody w końcowym okresie wegetacji roślin (fast dry down)
 • znakomita zdrowotność roślin: »» wysoka tolerancja na fuzariozę łodyg
  »» wybitna tolerancja na fuzariozę kolb
  »» bardzo zdrowe ziarno
 • wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe
 • łatwość i wysoka efektywność suszenia ziarna

  TYP KOLBY: flex
  ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 16–18
  TYP ZIARNA: dent

Rekomendacja Hodowcy

Corocznie uprawiam ok. 50 ha kukurydzy na kiszonkę. Odmianę Codilio w sezonie 2016 posiałem po raz pierwszy i uzyskałem wysoki plon suchej masy. Zebrany surowiec wyróżniał się dużym udziałem ziarna i wysoką zawartością skrobi, dzięki czemu otrzymałem wysokoenergetyczną paszę dla bydła mlecznego. Ze względu na doświadczenia z zeszłego sezonu postanowiłem nieco zagęścić obsadę, jednak okazało się, że odmiana Codilio świetnie dostosowuje się do zmiennych warunków siedliskowych. Odmiana ta wyróżnia się znakomitą zdrowotnością, co przy przeznaczeniu na kiszonkę jest niezmiernie ważne. Dzięki dwukierunkowemu przeznaczeniu tej odmiany w razie uzyskania dostatecznej ilości surowca na paszę można przeznaczyć pozostałą ilość na ziarno, co daje swoisty spokój i zabezpieczenie w razie nadprodukcji. Codilio wyróżnia się mocno wyeksponowaną cechą stay green, dzięki czemu rośliny jesienią długo zachowują zieloność, co przy uprawie na kiszonkę jest bardzo pożądane, ponieważ pozwala nam wydłużyć czas zbioru. Z pewnością mogę polecić tę odmianę wszystkim producentom mleka, bo sam jestem z niej bardzo zadowolony.

Grzegorz Świderski,

powiat świebodziński, woj. lubuskie,
pow. 55 ha kukurydzy

 

Uprawiam rzepak ozimy, jęczmień ozimy i jary, pszenicę ozimą oraz kukurydzę na ziarno, której areał co roku wynosi około 60 ha. Występują u mnie głównie gleby średnie do słabych. W roku 2016 na powierzchni 30 ha posiałem kukurydzę odmiany CODILIO. Z obserwacji wynikało, że odmiana ta bardzo dobrze daje sobie radę na słabszych stanowiskach gleby IV B i V klasy, nawet z okresowymi niedoborami wody. Bardzo dobre i pełne zapylenie ziarniaków w kolbie. Rośliny bardzo zdrowe, aż do zbioru, nie widać presji chorób grzybowych oraz ingerencji insektów, jak np. omacnicy prosowianki (praktycznie znikome porażenie). Żniwa kukurydziane w tym roku ze względu na przebieg pogody zaczęły się już w drugiej połowie września. Plon mokry wyniósł około 13 t/ha przy średniej wilgotności 25%. Odmiana bardzo dobrze oddaje wodę z ziarniaków. Jest to bardzo istotne przy bezpośredniej sprzedaży mokrego ziarna prosto z pola, bo to skutkuje atrakcyjniejszą ceną sprzedaży.

Ireneusz Sobel,

powiat brzeski, woj. opolskie,
pow. około 60 ha kukurydzy

   Kukurydza na ziarno. Odmiany średniopóźne. Plon ziarna. Doświadczenia rozpoznawcze 2017.

   Kukurydza na ziarno. Odmiany średniopóźne. Wilgotność ziarna. Doświadczenia rozpoznawcze 2017.

  

 Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały